Kết quả tìm kiếm

 1. LeLinh

  Thời gian để số hạt nhân còn lại của A và B bằng nhau là:

  Hai chất phóng xạ A và B có chu kì bán rã là $T_1;T_2$. Ban đầu số hạt nhân của hai chất này là $N_{01}=4N_{02}$ , Thời gian để số hạt nhân còn lại của A và B bằng nhau là: (Tính theo $T_1;T_2$)
 2. LeLinh

  Để chuyển từ mức kích thích thứ nhất lên mức kích thích thứ 3 nguyên tử hidro cần hấp thụ photon có

  Vạch thứ nhất và vạch thứ hai trong dãy Ban me lần lượt có bước sóng là:$0.656 \mu m;0.486\mu m$. Để chuyển từ mức kích thích thứ nhất lên mức kích thích thứ 3 nguyên tử hidro cần hấp thụ photon có mức năng lượng nào sau đây? $4,1.10^{-19}$ $4,25.10^{-19}$ $2,42.10^{-19}$ $5,44.10^{-19}$
 3. LeLinh

  Khi con lắc qua vị trí cân bằng thì tỉ số giữa lực căng dây và trọng lượng bằng:

  Bài toán Một con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường $g=9,8m/{{s}^{2}}$với phương trình của li độ dài $s=2\cos 7t(cm)$,t tính bằng s.Khi con lắc qua vị trí cân bằng thì tỉ số giữa lực căng dây và trọng lượng bằng: A. 1.01 B. 0.95 C. 1.08 D. 1.05
 4. LeLinh

  Biểu thức $U_0$ là:

  Bài toán Mạch RLC có C thay đổi.Khi $C=C_1$ ,thì $U_{d1}$ hoặc $U_{RL_1}$ ,khi $C_2=nC_1$ thì $U_{d2}=nU_{d1}$ hoặc $U_{RL_2}=nU_{RL_1}$ .Biết rằng trong 2 cường độ của chúng vuông pha.Biểu thức $U_0$ là: (Với C tăng n lần)
 5. LeLinh

  f biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện

  Bài toán Cho mạch RLC nối tiếp,$\omega $ thay đổi ,và $C{{R}^{2}}\prec 2L$.Khi $\omega ={{\omega }_{0}}$ thì cường độ dòng điện cực đại.Khi$\omega ={{\omega }_{1}}$,thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện cực đại.Tính $U_{C max}=?$(tính theo $U,{{\omega }_{0}},{{\omega }_{1}}$
 6. LeLinh

  Sau đó con lắc dao động điều hòa trong hệ quy chiếu gắn với thang máy với biên độ góc là

  Bài toán Treo con lắc đơn thực hiện dao động bé trong thang máy khi đứng yên với biên độ góc 0,1rad. Lấy $g=9,8m/s^2$ . Khi vật nặng con lắc đang đi qua vị trí cân bằng thì thang máy đột ngột đi lên thẳng đứng với gia tốc $a=4,9m/s^2$. Sau đó con lắc dao động điều hòa trong hệ quy chiếu gắn...
 7. LeLinh

  Số điểm dao động cực đại trên đường elíp thuộc mặt nước nhận A, B là những tiêu điểm là

  Bài toán Trong thí nghiệm giao thoa về hai sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 14,5cm và dao động ngược pha. Điểm M trên AB gần trung điểm I của AB nhất, cách I là 0,5cm luôn dao động với biên độ cực đại. Số điểm dao động cực đại trên đường elíp thuộc mặt nước nhận A, B là những tiêu...
 8. LeLinh

  Khi đó trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm còn có bao nh

  Bài toán Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Lần thứ nhất, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 2 loại bức xạ $\lambda 1=0,56 \mu m$ và ${{\lambda }_{2}}$ với $0,67\mu m<{{\lambda }_{2}}<0,74\mu m $, thì trong khoảng giữa hai vạch sáng gần nhau nhất cùng màu với vạch sáng trung tâm có 6...
 9. LeLinh

  Vùng chồng lên nhau giữa quang phổ ánh sáng trắng bậc hai và bậc ba trên màn có bề rộng là

  Bài toán Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng: khoảng cách giữa 2 khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,5 m. Nguồn S phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Vùng chồng lên nhau giữa quang phổ ánh sáng trắng bậc hai và bậc ba trên màn có bề rộng là A. 0,760...
 10. LeLinh

  Góc tạo bởi tia màu đỏ và tia màu tím sau khi ló ra khỏi mặt bên còn lại của lăng kính bằng:

  Bài toán Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang $A = 6^0$, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,64 và 1,68. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức xạ đỏ và tím nói trên vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt...
 11. LeLinh

  Độ nén lớn nhất của lò xo có thể đạt được trong quá trình vật dao động là:

  Bài toán Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng 1 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Coi hệ số ma sát nghỉ cực đại và hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ đều bằng 0,1. Ban đầu vật đứng yên trên giá, sau đó cung cấp cho...
 12. LeLinh

  Sức căng dây treo khi vật qua O là:

  Bài toán Một con lắc đơn treo hòn bi kim loại có khối lượng m và nhiễm điện. Đặt con lắc trong điện trường đều có các đường sức điện nằm ngang. Biết lực điện tác dụng bằng trọng lực tác dụng lên vật. Tại vị trí O vật đang bằng, ta tác dụng lên một quả cầu một xung lực theo phương vuông góc sợi...
 13. LeLinh

  f biến thiên Xác định mối liên hệ giữa R và L là:

  Bài toán Đặt điện áp xoay chiều có $U_o$ không đổi,$\omega $ thay đổi vào mạch RLC nối tiếp,với $C{{R}^{2}}\prec 2L$.Khi $\omega ={{\omega }_{0}}$ thì cường độ dòng điện cực đại.Khi $\omega ={{\omega }_{1}}$,thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện cực đại,Xác định mối liên hệ giữa R và L là:
 14. LeLinh

  f biến thiên Hệ số công suất của mạch là:

  Bài toán Cho mạch điện RLC nối tiếp ,cuộn dây thuần cảm ,biết $L=R^2C$,đặt vào hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều ổn định,thì mạch có cùng hệ số công suất với hai giá trị của tần số công suất $\omega_1,\omega_2$.Hệ số công suất của mạch là: Chứng minh giúp em ra công thức này với ạ...
 15. LeLinh

  f biến thiên Hệ số công suất khi $f=f_1$ hoặc $f=f_2$ là:

  Bài toán Đoạn mạch RLC nối tiếp đặt dưới điện áp xoay chiều không đổi, điều chỉnh $f=f_1$ và $f=f_2$ thì pha ban đầu của dòng điện qua mạch là ${{\varphi }_{1}}$ và ${{\varphi }_{2}}$ , còn cường độ dòng điện hiệu dụng không đổi. Hệ số công suất khi $f=f_1$ hoặc $f=f_2$ là: Chứng minh giúp em...
 16. LeLinh

  Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện bằng

  Bài toán Điện năng được tải từ trạm tăng áp tới trạm hạ áp bằng đường dây tải điện một pha có điện trở $R=30 \omega$. Bỏ qua tổn hao năng lượng ở máy biến áp. Biết điệp áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy hạ áp lần lượt là 2200V và 220V, cường độ dòng điện chạy trong cuộn thứ...
 17. LeLinh

  Biên độ dao động của vật là

  Bài toán Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng K và vật nhỏ khối lượng m=40g được treo thẳng đứng. Coi con lắc dao động điều hòa . Trong một chu kỳ khoảng thời gian mà lực kéo về ngược chiều với lực đàn hồi là $\Delta t=\dfrac{1}{15}\left( s \right)$ . Lấy $g=10\left(...
 18. LeLinh

  Trị số cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t=0.01s là

  Bài toán Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R,cuộn dây cảm thuần có độ tự cảm $\dfrac{1}{2\pi }$H và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp.Biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn dây là ${{u}_{L}}=50\sqrt{2}c\text{os}(100\pi t+\dfrac{\pi }{4})$(V).Trị số cường độ dòng điện trong mạch...
 19. LeLinh

  Số vân sáng thấy được trên màn là:

  Bài toán Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng,khoảng cách giữa hai khe hẹp bằng 1 mm,khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2m.Nguồn sáng phát ra đồng thời hai anh sáng đơn sắc có tần số $f_1=5.10^{14}$ Hz và $f_2=3,75.10^{14}$ Hz.Vùng quan sát rõ các vân giao thoa trên màn...
 20. LeLinh

  Hỏi khi dao động 1 có động năng $W_{đ 1}=0.08J$ thì dao động 2 có thế năng là bao nhiêu?

  Bài toán Hai vật cùng khối lượng gắn vào lò xo dao động cùng tần số và ngược pha nhau.Có biên độ lần lượt là $A_1$ và $A_2$ biết $ A_1=2 A_2$ khi dao động 1 có động năng $W_{đ 1}=0.56J$ thì dao động 2 có thế năng $W_{t2}=0.08J$.Hỏi khi dao động 1 có động năng $W_{đ 1}=0.08J$ thì dao động 2 có...
Top