Kết quả tìm kiếm

 1. Enzan

  Tính công cần thiết để nén lò xo từ trạng thái tự nhiên vào một đoạn $x=5cm$?

  Tính công cần thiết để nén lò xo từ trạng thái tự nhiên vào một đoạn $x=5cm$, biết rằng để nén được $1cm$ đầu tiên cần tốn một công là $0,1J$?
 2. Enzan

  Tính thời điểm lúc $m_{2}$ bắt đầu trượt đối với $m_{1}$?

  Vật $m_{1}$ đặt trên vật $m_{2}$ và $m_{2}$ tiếp xúc với sàn ngang không ma sát. Hệ số ma sát giữa hai vật là $k$. Tác dụng lực lên $m_{2}$ theo phương ngang song song với sàn có độ lớn $F=ct$ với c là hằng số dương và t là thời gian. Tính thời điểm lúc $m_{2}$ bắt đầu trượt đối với $m_{1}$?
 3. Enzan

  Xác định giá trị $r_{0}$ ứng với vị trí cân bằng của hạt?

  Thế năng của hạt trong một trường nào đó có dạng $E_{t}=\dfrac{a}{r^2}-\dfrac{b}{r}$ với a, b là các hằng số dương va r là khoảng cách từ tâm của trường đến hạt. Xác định giá trị $r_{0}$ ứng với vị trí cân bằng của hạt và giá trị cực đại của lực hút?
 4. Enzan

  Sau đó chất điểm sẽ đạt vận tốc là?

  Một chất điểm có $m=100g$ đang chuyển động với $v=4 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ thì chịu tác dụng của lực $F=20N$ cùng phương và chiều vởi hướng chuyển động ban đầu trong khoảng thời gian $\dfrac{1}{100}s$ thì ngừng tác dụng. Sau đó chất điểm sẽ đạt vận tốc là?
 5. Enzan

  Tìm gia tốc của hạt tại vị trí $x=0$?

  Mình cũng nghĩ vậy. Thôi cứ copy hết đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 luôn :))
 6. Enzan

  C biến thiên So sánh các giá trị thời gian trên thì

  Cho mạch $RLC$ nối tiếp, $L$ thuần cảm và $C$ thay đổi được. Thay đổi $C$ để $U_{R_{max}},U_{L_{max}},U_{C_{max}}$ thì khoảng thời gian tương ứng là $t_{1},t_{2},t_{3}$. So sánh các giá trị thời gian trên thì: $t_{1}<>t_{2}>t_{3}$ $t_{1}=t_{2}t_{3}$
 7. Enzan

  Tìm gia tốc của hạt tại vị trí $x=0$?

  Một hạt chuyển động với $\vec{v}$ không đổi, quỹ đạo là parabol với phương trình $\dfrac{x^2}{c^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$. Tìm gia tốc của hạt tại vị trí $x=0$?
 8. Enzan

  Tìm vận tốc của hạt tại gốc tọa độ?

  Một hạt chuyển động trong mặt phẳng $Oxy$ với vector gia tốc$\vec{a}$ không đổi, hướng ngược với chiều dương của trục $Oy$. Phương trình quỹ đạo của hạt có dạng $y=cx-bx^2$với $c$ và $b$ là hai hằng số dương. Tìm vận tốc của hạt tại gốc tọa độ?
 9. Enzan

  Hỏi sau bao lâu (kể từ khi xuất phát), người đi xe máy sẽ cách người đi xe đạp một khoảng ngắn nhất?

  Một người đi xe đạp với vận tốc $18 {km}/h$ từ vị trí A theo đoạn thẳng để tới vị trí B. Đồng thời, một người đi xe máy với vận tốc $36{km}/h$ đi từ vị trí B theo một đoạn đường thẳng khác để tới vị trí C. Khoảng cách $AB=L=2,5km$. Đoạn đường AB hợp với đoạn đường BC một góc $30^o$. Hỏi sau bao...
 10. Enzan

  Tìm vận tốc người đó ném viên đá?

  Từ một đỉnh núi cao cách mặt nước $40m$, một người ném một viên đá theo phương nằm ngang. Người đó nghe được tiếng rơi của đá sau $3s$, biết tốc độ truyền âm trong không khí là $343 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Tìm vận tốc người đó ném viên đá? Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$
 11. Enzan

  Nếu người đó đi trên thang đang hoạt động thì hết bao lâu?

  Một người lên thang máy cuốn dài $15m$ đang dừng thì hết $90s$. Nếu người đó đứng yên trên thang cuốn đang hoạt động thì hết $60s$. Nếu người đó đi trên thang đang hoạt động thì hết bao lâu?
 12. Enzan

  Tìm bán kính cong quỹ đạo của chất điểm lúc $t=2s$?

  Chất điểm chuyển động với pt $x=3t^2-\dfrac{4} {3}t^3$ và $y=8t$ (SI). Tìm bán kính cong quỹ đạo của chất điểm lúc $t=2s$?
 13. Enzan

  Tính vận tốc trung bình của xe trên quãng đường $AB$?

  Một xe chuyển động thẳng, nhanh dần đều, lần lượt đi qua $A$ và $B$ với vận tốc $v_{A}=1 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ ; $v_{B}=9 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Tính vận tốc trung bình của xe trên quãng đường $AB$?
 14. Enzan

  Tìm gia tốc pháp tuyến của chất điểm?

  Một chất điểm chuyển động trong mặt phẳng $Oxy$ theo quy luật $x=b\sin \omega t$ và $y=b\left(1-\cos \omega t\right)$ với $b$ và $\omega $ là hằng số dương. Tìm gia tốc pháp tuyến của chất điểm?
 15. Enzan

  Tìm vị trí góc của chất điểm P tại thờ điểm t bất kì?

  Một bánh xe có đường kính $4m$ quay quanh trục của nó(trục x đi qua tâm quay của bánh xe) với gia tốc góc $4 \ \left(\text{rad}/\text{s}^2\right)$. Bánh xe bắt đầu chuyển động tại thời điểm $t=0$ với vector góc tại P hợp với trục x một góc $45^o$. Tìm vị trí góc của chất điểm P tại thờ điểm t...
 16. Enzan

  Tìm $x$

  Một người đi từ $A$ đến $D$ rồi đến $B$ biết $AD \perp DB$. Để đến được $B$ trong khoảng thời gian ngắn nhất, người đó rời tại điểm $C$ trên đoạn $AD$ cách $D$ một khoảng $x$ để đi đến $B$ theo đường thẳng. Tìm $x$ biết vận tốc trên đoạn $CB$ giảm $n$ lần so với vận tốc trên đoạn $AD$.
 17. Enzan

  Tìm $t$ và $d$ ?

  Hai vật bay theo hai phương vuông góc nhau cùng bay vào giao điểm O với vận tốc lần lượt là $v_{1}$ và $v_{2}$. Tại $t=0$ khoảng cách từ hai vật đến O lần lượt là $L_{1}$ và $L_{2}$. Sau khoảng thời gian $t$ thì khoảng cách giữa hai vật nhỏ nhất là $d$. Tìm $t$ và $d$ ?
 18. Enzan

  Tìm gia tốc của $m_{1}$ và lực ma sát giữa hai vật

  Một vật có khối lượng $m_{1}=10kg$ đặt trên vật $m_{2}=40kg$, biết $m_{2}$ trượt không ma sát trên sàn. Hệ số ma sát tĩnh và ma sát động giữa hai vật là $0,6$ và $0,4$. Kéo vật $m_{1}$ bằng một lực $F$ theo phương ngang. Tìm gia tốc của $m_{1}$ và lực ma sát giữa hai vật trong các trường hợp: a)...
 19. Enzan

  Tính độ cao mà tên lửa đạt được ngay khi lực đẩy ngừng tác dụng?

  Một tên lửa có khối lượng $M=3000kg$ được bắn từ mặt đất dưới góc nâng $60^{o}$, động cơ tạo một lực đẩy $6.10^{4}N$ cho tên lửa có phương không đổi $60^{o}$ so với phương nằm ngang. Lực đẩy tác dụng trong $50s$ rồi ngừng. Bỏ qua khối lượng nhiên liệu và sức cản của không khí, tính độ cao mà tên...
 20. Enzan

  Thời gian ném vật thứ hai

  Một vật thứ nhất được ném thẳng đứng lên với vận tốc $v$. Hỏi sau đó bao lâu thì phải ném vật thứ hai lên với vận tốc $\dfrac{1}{2}v$ để chúng gặp nhau trong khoảng thời gian ngắn nhất?
Top