Kết quả tìm kiếm

 1. Tăng Hải Tuân

  Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không đổi) thì tần số dao động...

  Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không đổi) thì tần số dao động điều hoà của nó sẽ Tăng vì tần số dao động điều hoà của nó tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường. Giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao. Không đổi vì chu kỳ dao động điều...
 2. Tăng Hải Tuân

  Trong quá trình dao động điều hòa của con lắc đơn. Nhận định nào sau đây là sai?

  Trong quá trình dao động điều hòa của con lắc đơn. Nhận định nào sau đây là sai? Khi quả nặng ở điểm giới hạn, lực căng dây treo có có độ lớn của nhỏ hơn trọng lượng của vật. Độ lớn của lực căng dây treo con lắc luôn lớn hơn trọng lượng vật. Chu kỳ dao động của con lắc không phụ thuộc vào...
 3. Tăng Hải Tuân

  Con lắc đơn treo ở trần một thang máy, đang dao động điều hoà. Khi con lắc về đúng tới vị trí cân bằng thì thang máy...

  Con lắc đơn treo ở trần một thang máy, đang dao động điều hoà. Khi con lắc về đúng tới vị trí cân bằng thì thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều lên trên thì Biên độ dao động giảm. Biên độ dao động không thay đổi. Lực căng dây giảm. Biên độ dao động tăng. Khi con lắc qua VTCB, động...
 4. Tăng Hải Tuân

  Xét một con lắc đơn dao động tại một nơi nhất định (bỏ qua lực cản). Khi lực căng của sợi dây có giá trị bằng độ lớn...

  Xét một con lắc đơn dao động tại một nơi nhất định (bỏ qua lực cản). Khi lực căng của sợi dây có giá trị bằng độ lớn trọng lực tác dụng lên con lắc thì lúc đó Lực căng sợi dây cân bằng với trọng lực. Vận tốc của vật dao động cực tiểu. Lực căng sợi dây không phải hướng thẳng đứng. Động năng...
 5. Tăng Hải Tuân

  Chọn phát biểu đúng. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động

  Chọn phát biểu đúng. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động Với tần số bằng tần số dao động riêng. Với ngoại lực ngừng tác dụng. Với tần số lớn hơn tần số dao động riêng Với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao...
 6. Tăng Hải Tuân

  Một con lắc lò xo, dao động tắt dần chậm theo phương ngang do lực ma sát nhỏ. Khi vật dao động dừng lại thì lúc này

  Một con lắc lò xo, dao động tắt dần chậm theo phương ngang do lực ma sát nhỏ. Khi vật dao động dừng lại thì lúc này Lò xo không biến dạng. Lò xo bị nén. Lò xo bị dãn. Lực đàn hồi của lò xo có thể không triệt tiêu Khi vật dừng lại nó có thể ở vị trí cân bằng hoặc rất gần vị trí cân bằng và lúc...
 7. Tăng Hải Tuân

  Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần?

  Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần? Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hòa. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt càng nhanh. Trong dao động tắt dần, cơ năng giảm dần...
 8. Tăng Hải Tuân

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

  Phát biểu nào sau đây không đúng? Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào quan hệ giữa tần số của ngoại lực và tần số riêng của hệ dao động. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực. Tần số của dao động duy trì là tần số riêng của hệ dao động. Tần số của dao động...
 9. Tăng Hải Tuân

  Ngoại lực tuần hoàn có tần số $f$ tác dụng vào một hệ thống có tần số riêng ${{f}_{0}}\,\,\left(f<{{f}_{0}}...

  Ngoại lực tuần hoàn có tần số $f$ tác dụng vào một hệ thống có tần số riêng ${{f}_{0}}\,\,\left(f<{{f}_{0}} \right)$. Phát biểu nào sau đây là đúng khi đã có dao động ổn định? Biên độ dao động của hệ chỉ phụ thuộc vào tần số f, không phụ thuộc biên độ của ngoại lực. Với cùng biên độ của ngoại...
 10. Tăng Hải Tuân

  Chọn các câu sai khi nói về chất điểm dao động điều hoà:

  Chọn các câu sai khi nói về chất điểm dao động điều hoà: Khi chuyển động về vị trí cân bằng thì chất điểm chuyển động nhanh dần đều. Khi qua vị trí cân bằng, tốc độ của chất điểm cực đại. Khi vật ở vị trí biên, li độ của chất điểm có độ lớn cực đại. Khi qua vị trí cân bằng, gia tốc của chất...
 11. Tăng Hải Tuân

  Đồ thị biểu diễn sự thay đổi của vận tốc theo li độ trong dao động điều hòa có hình dạng là:

  Đồ thị biểu diễn sự thay đổi của vận tốc theo li độ trong dao động điều hòa có hình dạng là: Đường hipebol Đường elíp Đường parabol Đường tròn Từ công thức ${{x}^{2}}+\dfrac{{{v}^{2}}}{{{\omega }^{2}}}={{A}^{2}}\Rightarrow {{\left(\dfrac{x}{A} \right)}^{2}}+{{\left(\dfrac{v}{\omega A}...
 12. Tăng Hải Tuân

  Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của bình phương vận tốc theo li độ trong dao động điều hoà có hình dạng nào sau đây?

  Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của bình phương vận tốc theo li độ trong dao động điều hoà có hình dạng nào sau đây? Đường elip Một phần đường hypebol. Đường tròn Một phần đường parabol. Từ công thức ${{x}^{2}}+\dfrac{{{v}^{2}}}{{{\omega }^{2}}}={{A}^{2}}\Rightarrow {{v}^{2}}=-{{\omega...
 13. Tăng Hải Tuân

  Khi vẽ đồ thị sự phụ thuộc vào biên độ của vận tốc cực đại của một vật dao động điều hoà thì đồ thị là

  Khi vẽ đồ thị sự phụ thuộc vào biên độ của vận tốc cực đại của một vật dao động điều hoà thì đồ thị là Một đường cong khác. Đường elip. Đường thẳng đi qua gốc toạ độ. Đường parabol. Từ công thức ${{v}_{m}}_{ax}=\omega A\Rightarrow $ Đồ thị vmax theo A là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ
 14. Tăng Hải Tuân

  Chọn phương án đúng. Khi một vật dao động điều hòa thì vectơ vận tốc

  Chọn phương án đúng. Khi một vật dao động điều hòa thì vectơ vận tốc Luôn đổi chiều khi đi qua gốc tọa độ. Luôn cùng chiều với chiều chuyển động. Luôn đổi chiều khi vật chuyển động đến vị trí cân bằng. Luôn ngược chiều với vectơ gia tốc. Véc tơ vận tốc luôn cùng chiều với chiều chuyển động.
 15. Tăng Hải Tuân

  Chọn các phát biểu sai. Trong dao động điều hòa của một vật

  Chọn các phát biểu sai. Trong dao động điều hòa của một vật Li độ và vận tốc của vật luôn biến thiên điều hòa cùng tần số và vuông pha với nhau. Li độ và lực kéo về luôn biến thiên điều hòa cùng tần số và ngược pha với nhau. Véc tơ gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng. Véc tơ vận tốc...
 16. Tăng Hải Tuân

  Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về dao động điều hoà của chất điểm?

  Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về dao động điều hoà của chất điểm? Biên độ dao động của chất điểm là đại lượng không đổi. Động năng của chất điểm biến đổi tuần hoàn theo thời gian. Tốc độ của chất điểm tỉ lệ thuận với li độ của nó. Độ lớn của hợp lực tác dụng vào chất điểm tỉ lệ...
 17. Tăng Hải Tuân

  Một vật nhỏ đang dao động điều hòa dọc theo trục Ox (O là vị trí cân bằng) với biên độ A, với chu kì T. Chọn phương...

  Một vật nhỏ đang dao động điều hòa dọc theo trục Ox (O là vị trí cân bằng) với biên độ A, với chu kì T. Chọn phương án SAI. Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian $\dfrac{T}{4}$ kể từ khi vật ở vị trí cân bằng là A $\dfrac{T}{4}$ kể từ khi vật ở vị trí mà tốc độ dao động triệt tiêu là...
 18. Tăng Hải Tuân

  Dao động điều hòa của con lắc lò xo đổi chiều khi hợp lực tác dụng lên vật

  Dao động điều hòa của con lắc lò xo đổi chiều khi hợp lực tác dụng lên vật Bằng không. Có độ lớn cực đại. Có độ lớn cực tiểu. Đổi chiều. Hợp lực tác dụng lên vật chính là lực hồi phục (lực kéo về): $F=-kx$. Dao động điều hòa của con lắc lò xo đổi chiều khi vật ở vị trí biên $\left(x=\pm A...
 19. Tăng Hải Tuân

  Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì:

  Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì: Thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. Khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu. Khi vật ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng. Động năng của...
 20. Tăng Hải Tuân

  Tìm kết luận sai khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm trên một đoạn thẳng nào đó.

  Tìm kết luận sai khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm trên một đoạn thẳng nào đó. Trong mỗi chu kì dao động thì thời gian tốc độ của vật giảm dần bằng một nửa chu kì dao động. Lực hồi phục (hợp lực tác dụng vào vật) có độ lớn tăng dần khi tốc độ của vật giảm dần Trong một chu kì dao...
Top