Kết quả tìm kiếm

 1. Tăng Hải Tuân

  Dao động điều hòa của con lắc lò xo đổi chiều khi hợp lực tác dụng lên vật

  Dao động điều hòa của con lắc lò xo đổi chiều khi hợp lực tác dụng lên vật Bằng không. Có độ lớn cực đại. Có độ lớn cực tiểu. Đổi chiều. Hợp lực tác dụng lên vật chính là lực hồi phục (lực kéo về): $F=-kx$. Dao động điều hòa của con lắc lò xo đổi chiều khi vật ở vị trí biên $\left(x=\pm A...
 2. Tăng Hải Tuân

  Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì:

  Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì: Thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. Khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu. Khi vật ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng. Động năng của...
 3. Tăng Hải Tuân

  Tìm kết luận sai khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm trên một đoạn thẳng nào đó.

  Tìm kết luận sai khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm trên một đoạn thẳng nào đó. Trong mỗi chu kì dao động thì thời gian tốc độ của vật giảm dần bằng một nửa chu kì dao động. Lực hồi phục (hợp lực tác dụng vào vật) có độ lớn tăng dần khi tốc độ của vật giảm dần Trong một chu kì dao...
 4. Tăng Hải Tuân

  Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian hai lần liên tiếp thế năng cực đại là

  Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian hai lần liên tiếp thế năng cực đại là $\dfrac{T}{2}$ $T$ $\dfrac{T}{4}$ $\dfrac{T}{3}$ Khoảng thời gian hai lần liên tiếp thế năng cực đại chính là khoảng thời gian đi từ biên này đến biên kia và bằng $\dfrac{T}{2}$
 5. Tăng Hải Tuân

  Phát biểu nào sau đây không đúng? Gia tốc của một vật dao động điều hoà

  Phát biểu nào sau đây không đúng? Gia tốc của một vật dao động điều hoà Luôn hướng về vị trí cân bằng Có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ của vật. Luôn vuông pha với vận tốc của vật. Có giá trị nhỏ nhất khi vật đổi chiều chuyển động. Gia tốc của một vật dao động điều hoà có giá trị nhỏ nhất...
 6. Tăng Hải Tuân

  Một con lắc gồm lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k, một đầu gắn vật nhỏ có khối lượng m, đầu còn lại được...

  Một con lắc gồm lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k, một đầu gắn vật nhỏ có khối lượng m, đầu còn lại được treo vào một điểm cố định. Con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kỳ dao động của con lắc là $\dfrac{1}{2\pi }\sqrt{\dfrac{m}{k}}$ $\dfrac{1}{2\pi...
 7. Tăng Hải Tuân

  Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kỳ T. Vị trí cân bằng của chất điểm trùng với gốc tọa độ...

  Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kỳ T. Vị trí cân bằng của chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ $x = A$ đến vị trí có li độ $x=\dfrac{A}{2}$ là: $\dfrac{T}{6}$ $\dfrac{T}{4}$ $\dfrac{T}{3}$ $\dfrac{T}{2}$ Thời gian...
 8. Tăng Hải Tuân

  Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T, ở thời điểm ban đầu ${{t}_{0}}=0$ vật đang ở vị trí...

  Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T, ở thời điểm ban đầu ${{t}_{0}}=0$ vật đang ở vị trí biên. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm $t=\dfrac{T}{2}$ là $\dfrac{A}{2}$ 2A A $\dfrac{A}{4}$ Bất kể vật xuất phát từ vị trí nào, quãng đường đi...
 9. Tăng Hải Tuân

  Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k, dao động điều hòa...

  Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tại nơi có gia tốc rơi tự do là g. Khi viên bi ở vị trí cân bằng, lò xo dãn một đoạn $\Delta \ell $. Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc này là $2\pi...
 10. Tăng Hải Tuân

  Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng?

  Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng? Cứ mỗi chu kì dao động của vật, có bốn thời điểm thế năng bằng động năng. Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên. Thế năng và động năng của...
 11. Tăng Hải Tuân

  Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình $x=A\sin \omega t$. Nếu chọn gốc tọa độ O tại vị trí cân...

  Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình $x=A\sin \omega t$. Nếu chọn gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng của vật thì gốc thời gian $t=0$ là lúc vật Ở vị trí li độ cực đại thuộc phần dương của trục Ox. Qua vị trí cân bằng O ngược chiều dương của trục Ox. Ở vị trí li độ cực đại...
 12. Tăng Hải Tuân

  Cơ năng của một vật dao động điều hòa

  Cơ năng của một vật dao động điều hòa Tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật. Bằng động năng của vật khi vật tới vị...
 13. Tăng Hải Tuân

  Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì

  Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì Động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại. Khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu. Khi ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng. Thế năng...
 14. Tăng Hải Tuân

  Khi một vật dao động điều hòa thì

  Khi một vật dao động điều hòa thì Lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. Lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ. Vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân...
 15. Tăng Hải Tuân

  Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng, vận tốc của vật bằng 0...

  Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng, vận tốc của vật bằng 0 lần đầu tiên ở thời điểm $\dfrac{T}{2}$ $\dfrac{T}{8}$ $\dfrac{T}{6}$ $\dfrac{T}{4}$ Khi $v=0$ thì $x=\pm A$. Thời gian ngắn nhất đi từ $x=0$ đến $x=\pm A$ là $\dfrac{T}{4}$.
 16. Tăng Hải Tuân

  Khi nói về một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kì T, với mốc thời gian $\left(t=0 \right)$ là lúc vật ở vị...

  Khi nói về một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kì T, với mốc thời gian $\left(t=0 \right)$ là lúc vật ở vị trí biên, phát biểu nào sau đây là sai? Sau thời gian $\dfrac{T}{8}$, vật đi được quãng đường bằng 0,5 Sau thời gian $\dfrac{T}{2}$, vật đi được quãng đường bằng 2 A. Sau thời...
 17. Tăng Hải Tuân

  Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính quỹ đạo có chuyển động là dao động điều hòa...

  Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính quỹ đạo có chuyển động là dao động điều hòa. Phát biểu nào sau đây sai ? Tần số góc của dao động điều hòa bằng tốc độ góc của chuyển động tròn đều. Biên độ của dao động điều hòa bằng bán kính của chuyển động tròn đều. Lực...
 18. Tăng Hải Tuân

  Các phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dao động của một con lắc đơn trong trường hợp bỏ qua lực cản?

  Các phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dao động của một con lắc đơn trong trường hợp bỏ qua lực cản? Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng động năng của nó. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là nhanh dần. Dao động của con lắc là dao động điều hoà...
 19. Tăng Hải Tuân

  Khi đưa một con lắc đơn từ xích đạo đến địa cực (lạnh đi và gia tốc trọng trường tăng lên) thì chu kì dao động của...

  Khi đưa một con lắc đơn từ xích đạo đến địa cực (lạnh đi và gia tốc trọng trường tăng lên) thì chu kì dao động của con lắc đơn sẽ Tăng lên khi g tăng theo tỉ lệ lớn hơn tỉ lệ giảm nhiệt độ và ngược lại. Tăng lên. Giảm đi khi g tăng theo tỉ lệ lớn hơn tỉ lệ giảm nhiệt độ và ngược lại. Giảm đi...
 20. Tăng Hải Tuân

  Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình $x=A\cos \omega t$. Động năng của vật tại...

  Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình $x=A\cos \omega t$. Động năng của vật tại thời điểm t là $\dfrac{1}{2}m{{A}^{2}}{{\omega }^{2}}{{\cos }^{2}}\omega t$ $m{{A}^{2}}{{\omega }^{2}}{{\sin }^{2}}\omega t$ $\dfrac{1}{2}m{{A}^{2}}{{\omega }^{2}}{{\sin...
Top