Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Tính quãng đường mà một điểm trên quả cầu và ở xa trục quay của quả cầu nhất đi được sau 2s

  Một quả cầu đặc đồng chất có khối lượng 1kg, bán kính 10 cm. Quả cầu có trục quay cố định đi qua tâm. Quả cầu đang đứng yên thì chịu tác dụng của một momen lực 0,1 N. M . Tính quãng đường mà một điểm trên quả cầu và ở xa trục quay của quả cầu nhất đi được sau 2s kể từ lúc quả cầu bắt đầu quay...
 2. T

  Thời gian vật quay hết 3/4 góc quay còn lại tính theo $t_{1}$ là

  Một vật rắn quay nhanh dần đều quanh trục với gia tốc góc $\gamma $ không dổi từ trạng thái nghỉ. Xét góc quay $\varphi $ của vật từ lúc bắt đầu quay. Đặt $t_{1}$ và $\omega _{1}$ lần lượt là thời gian quay và vận tốc góc tức thời của vật cuối $\dfrac{1}{4}$ góc quay đầu tiên. Thời gian vật quay...
 3. T

  Tỉ số động năng của chuyển động tịnh tiến và động năng toàn phần của một đĩa tròn đang lăn

  Tỉ số động năng của chuyển động tịnh tiến và động năng toàn phần của một đĩa tròn đang lăn không trượt là: $\dfrac{5}{7}$ $\dfrac{3}{5}$ $\dfrac{2}{3}$ $\dfrac{2}{5}$
 4. T

  Độ lớn của lực cản:

  Một đĩa tròn đồng chất có khối lượng m, bán kình R đang quay đều thì chịu tác dụng của lực cản F không đổi có phương tiếp tuyến với vành đĩa. Đĩa quay chậm dần đều và trong giây cuối quay được n vòng. Độ lớn của lực cản: $F=\pi nmR$ $F=2\pi nmR$ $F=4\pi nmR$ $F=\pi nm\dfrac{R}{2}$
 5. T

  Tính chu kì dao động của vật?

  Cách của bác là gì?
 6. T

  Tốc độ cực đại có giá trị bằng bao nhiêu?

  Một vật dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 10 cm.Biết trong một chu kì khoảng thời gian độ lớn vận tốc không vượt quá $5\pi $ c/s là 2T/3.Tốc độ cực đại có giá trị bằng bao nhiêu?
 7. T

  Tính chu kì dao động của vật?

  Một vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm.Biết rằng trong một chu kì dao động,khoảng thời gian của vật không lớn hơn $8\pi \sqrt{3}$ cm/s là $\dfrac{2T}{3}$.Tính chu kì dao động của vật?
 8. T

  Kể từ t=0, lần thứ 203 vật cách VTCB một đoạn 2 cm là?

  Một vật dao động điều hòa với phương trình $x=4\cos(3\pi t+\dfrac{\pi }{6})$. Kể từ t=0, lần thứ 203 vật cách VTCB một đoạn 2 cm là? $t=\dfrac{607}{18}$ s $t=\dfrac{607}{8}$ s $t=\dfrac{617}{8}$ s $t=\dfrac{617}{18}$ s
 9. T

  Là sao vậy anh?

  Là sao vậy anh?
 10. T

  Kể từ khi vật bắt đầu dao động,khoảng thời gian nhỏ nhất đến khi vật qua vị trí mà vận tốc bằng nửa

  Cho mình hỏi là vật qua vị trí vận tốc bằng nửa vận tốc cực đại thì vận tốc dương hay là âm và dương đều dc?
 11. T

  Tìm khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vật đao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc bằng

  Vật bắt đầu đi từ vi trí $\dfrac{A}{2}$ theo chiều âm nên khoảng thời gian ngắn nhất đi từ bao đầu đến $\dfrac{A}{2}$ là $\dfrac{2T}{3}= 1s $ .Đúng ko bác?
 12. T

  Tìm khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vật đao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc bằng

  Một vật dao động điều hòa với phương trình $x=10\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{3}\right)$ cm. Trong một chu kì dao động, khoảng thời gian mà tốc độ của vật $v>\dfrac{\sqrt{3}v_{max}}{2}$ là 0,5 s. Tìm khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vật đao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc...
 13. T

  Kể từ khi vật bắt đầu dao động,khoảng thời gian nhỏ nhất đến khi vật qua vị trí mà vận tốc bằng nửa

  Một vật dao động với phương trình $x=10\cos(4\pi t-\dfrac{\pi }{3})$ cm.Kể từ khi vật bắt đầu dao động,khoảng thời gian nhỏ nhất đến khi vật qua vị trí mà vận tốc bằng nửa vận tốc cực đại lần thứ 6
 14. T

  Trong một chu kì dao động ,khoảng thời gian mà vật có độ lớn gia tốc $a>\frac{a_{max}}{2}$ là 0,4s .

  Ta có $t=\dfrac{T}{6}+\dfrac{T}{4}-\dfrac{T}{6}=\dfrac{T}{4}=0,15 s$
 15. T

  Trong một chu kì dao động ,khoảng thời gian mà vật có độ lớn gia tốc $a>\frac{a_{max}}{2}$ là 0,4s .

  Một vật dao động điều hào với phương trình $x=4\cos(\omega t-\dfrac{\pi }{3})$ cm.Trong một chu kì dao động ,khoảng thời gian mà vật có độ lớn gia tốc $a>\dfrac{a_{max}}{2}$ là 0,4s .Tìm trong khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có tốc độ...
 16. T

  Sau đó 3/8 s vật có li độ là bao nhiêu

  Câu a Góc quét được : $\alpha =\dfrac{3}{8}\times 4\times 180^{0}=270^{0}$ $v=10\pi \sqrt{3}= \dfrac{\sqrt{3}}{2} v_{max}$ $\rightarrow \left | x \right |=\dfrac{A}{2}$ Suy ra x=$\dfrac{-A}{2}$ vì vật có v>0 và vật chuyển động nhanh dần về VTCB. Dùng đường tròn ta tính được...
 17. T

  Tần số dao động của vật là

  Câu a) $4\times \dfrac{T}{6} =\dfrac{1}{6} \rightarrow T=\dfrac{1}{2}$
Top