Kết quả tìm kiếm

 1. M

  Độ lớn cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm là?

  Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm L và tụ $C=5\sqrt{2}$ nF. Biểu thức điện áp giữa 2 đầu tụ là $u_C=4\cos \left(4000\right)V$ Tại thời điểm giá trị tức thời của điện áp uc bằng giá trị hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây, độ lớn cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm là? I0$\sqrt{3}$...
 2. M

  Cảm kháng của cuộn dây là?

  Mình cũng thấy hình như thiếu dữ kiện
 3. M

  Cảm kháng của cuộn dây là?

  Là của cuộn cảm
 4. M

  Cảm kháng của cuộn dây là?

  Cho mạch điện AB gồm cuộn cảm có trở nối tiếp tụ C nối tiếp điện trở thuần R theo thứ tự. Điện áp $u=200\sqrt{2}\cos \left(wt\right)$,$r=10\Omega $, $C=\dfrac{10^{-3}}{6\pi }$. Điện trở R được nhúng vào 500g nước. Biết sau 7 phút thì nhiệt độ của nước tăng thêm $32^{0}C$. Cho nhiệt dung...
 5. M

  Hình chiếu của P trên một đường kính của quỹ đạo có tốc độ lớn nhất gần với giá trị nào nhất sau đây

  Quan sát hai chất điểm M1 và M2 chuyển động tròn đều cùng chiều (theo chiều dương lượng giác), người ta thấy khoảng cách giữa chúng (độ dài đoạn thẳng M1M2) không đổi và bằng bán kính quỹ đạo chuyển động. Tốc độ dài của mỗi chất điểm là v. Gọi P là trung điểm M1M2. Hình chiếu của P trên một...
 6. M

  L biến thiên Giá trị U gần giá trị nào nhất?

  Đặt điện áp $u=Uo\cos \omega t$ với Uo và $\omega $ không đổi vào 2 đầu đoạn mạch AB theo thứ tự L thay đổi được, R và C. Khi $L=L_1$ và $L=L_2$ thì $UL_1=UL_2$ dòng điện trong lệch $\dfrac{2\pi }{3}$ và điện áp hiệu dụng trên RC thay đổi 75V. Giá trị U gần giá...
 7. M

  Tỉ số thời gian lò xo nén và dãn trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây?

  Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng là m (kg) và lò xo có độ cứng k (N/m). Gốc tọa độ O ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống dưới. Tại các thời điểm $t1, t2, t3$ thì lò xo lần lượt dãn $a \left(cm\right), 2a \left(cm\right), 3a...
Top