Kết quả tìm kiếm

 1. cuonghp96

  Tức thời Dung kháng của tụ là

  Nhưng nó vẫn còn ẩn Z(C) thây giải sao đk
 2. cuonghp96

  Tức thời Dung kháng của tụ là

  Bóng đèn dây tóc 220V-100W mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần và tụ điện. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều ổn định . Ban đầu đèn hoạt động đúng định mức sau đó tụ bị đánh thủng và ngắn mạch nên công suất đèn giảm một nửa . Dung kháng của tụ là
 3. cuonghp96

  Tức thời Điện trở thuần của cuộn dây

  Đặt điện áp xoay chiều $u=120\sqrt{2} \cos _100 \pi t$ vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm $L=\dfrac{1}{\pi }$ H và tụ điện C thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây và tụ điện lần lượt là 160V và 56V. Điện trở thuần của cuộn dây là
 4. cuonghp96

  MPĐ Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là

  Một đoạn mạch gồm động cơ điện mắc nối tiếp với một cuộn dây rồi mắc vào nguồn xoay chiều . Động cơ điện tiêu thụ công suất $P=9.53kW$; dòng điện qua động cơ có cường độ hiệu dụng bằng 40A và chậm pha một góc $\dfrac{\pi }{6}$ so với điện áp giữa hai đầu động cơ . Điện áp giữa hai đầu cuộn dây...
 5. cuonghp96

  okm

  okm
 6. cuonghp96

  f biến thiên Tần số thay đổi

  Khi f=f2 thì suy ra được công thức j hả bạn
 7. cuonghp96

  Bước sóng $\lambda _3$ là

  Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát đồng thời 3 bức xạ đơn sắc thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng lần lượt là λ1=0.42µm, λ2=0.56µm và λ3>λ2. Trên màn, trong khoảng giữa vân sáng trung tâm tới vân sáng tiếp theo có màu giống màu vân sáng trung tâm, ta thấy có 2...
 8. cuonghp96

  f biến thiên Tần số thay đổi

  Cho mạch điện gồm RLC mắc nối tiếp trong đó AM gồm R, MN gồm L, NB gồm tụ điện C. Đặt điện áp vào hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng tần số thay đổi. Khi $f=f_1$ thì hệ số công suất trên đoạn AN là k(1)=0.6, Hệ số công suất toàn mạch là k=0.8. Khi $f=f_2=100Hz$ thì công suất trên...
 9. cuonghp96

  Trong một chu kì thời gian lò xo bị nén là

  Sao lại tính ra đk T/6 vậy
 10. cuonghp96

  Trong một chu kì thời gian lò xo bị nén là

  Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m và lò xo có độ cứng k dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số góc băng $5\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$ ở nơi có gia tốc trọng trường $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$, lấy $\pi ^2=10$. Biết gia tốc cực đại của vậ nặng...
 11. cuonghp96

  C biến thiên Độ tự cảm L của cuộn dây có giá trị là

  Cho mạch điện mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R=100ôm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điện áp xuay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có tần số 50Hz. Khi thay đổi C thì thấy có hai giá trị $C_1$ và $3C_1$ đêu cho cùng một công suất và các dòng điện vuông pha với nhau. Lấy...
 12. cuonghp96

  R biến thiên Hệ số công suất đoạn mạch lúc sau là

  Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp , cuộn dây là thuần cảm. Khi nối tắt tụ điện C thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R tăng 3 lần và dòng điện trong hai trường hợp vuông pha với nhau. Hệ số công suất đoạn mạch lúc sau là
Top