Kết quả tìm kiếm

 1. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 11.8 trang 33 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 11.8 trang 33 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Hai dây dẫn được là từ cùng một loại vật liệu, dây thứ nhất có điện trở ${R_1} = 15\Omega $, có chiều dài ${l_1} = 24$m và có tiết diện ${S_1} = 0,2m{m^2}$, dây thứ hai có điện trở ${R_2} = 10\Omega $, có chiều dài ${l_2} = 30$m. Tính...
 2. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 28.1 trang 64 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 28.1 trang 64 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Hình 28.1 trình bày động cơ điện gọi là “bánh xe Bác-lâu”. Có một đĩa bằng đồng đặt thẳng đứng giữa hai cực của một nam châm hình chữ U và có thể dễ dàng quay xung quanh một trục nằm ngang PQ làm bằng kim loại. Mép dưới của đĩa chạm...
 3. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 11.7 trang 33 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 11.7 trang 33 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Hãy ghép mỗi đoạn câu a), b), c), d) với một đoạn câu ở 1,2,3,4,5 để được một câu hoàn chỉnh và có nội dung đúng. a) Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch b) Điện trở của dây dẫn c) Đối với đoạn mạch nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu...
 4. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 30.9 trang 68 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 30.9 trang 68 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Nếu dùng bàn tay phải thay cho bàn tay trái và giữ nguyên các quy ước về chiều dòng điện và chiều đường sức từ thì chiều của đường sức từ sẽ được xác định như thế nào? Lời giải: Nếu dùng bàn tay phải thay cho bàn tay trái và giữ nguyên...
 5. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 11.6 trang 32 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 11.6 trang 32 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Câu phát biểu nào dưới đây về mối quan hệ giữa hiệu điện thế U giữa hai đầu một đoạn mạch có điện trở R và cường độ dòng điện I chạy qua đoạn mạch này là không đúng? Hiệu điện thế U bằng tích số giữa cường độ dòng điện I và điện trở R...
 6. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 30.8 trang 68 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 30.8 trang 68 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Xác định phương và chiều của lực điện từ tác dụng vào điểm M trên đoạn dây dẫn AB khi đóng công tắc K trên hình 30.8 Phương thẳng đứng chiều từ trên xuống dưới Phương thẳng đứng chiều từ dưới lên trên Phương nằm ngang vuông góc với...
 7. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 11.5 trang 32 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 11.5 trang 32 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Xét các dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, nếu chiều dài dây dẫn giảm đi 5 lần và tiết diện tăng 2 lần thì điện trở của dây dẫn thay đổi như thế nào? Điện trở của dây dẫn tăng lên 10 lần Điện trở của dây dẫn giảm đi 10 lần...
 8. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 30.7 trang 68 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 30.7 trang 68 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD có dòng điện một chiều chạy qua như hình 30.7 đặt trong từ trường của một nam châm hình chữ U. Lúc đầu đặt khung ở vị trí nào thì khung không quay được? Vì sao? Lời giải: Nếu khung nằm ngang như...
 9. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 11.4 trang 32 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 11.4 trang 32 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Một bóng đèn sáng bình thường với hiệu điện thế định mức ${U_D} = 6$V và khi đó dòng điện chạy qua đèn có cường độ ${I_D} = 0,75$A. Mắc bóng đèn này với một biến trở có điện trở lớn nhất là 16Ω vào hiệu điện thế U = 12V. a) Phải điều...
 10. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 30.6 trang 67 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 30.6 trang 67 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Trên hình 30.6, ống dây B sẽ chuyển động như thế nào khi đóng công tắc K của ống dây A? Vì sao? Biết ống dây A được giữ đứng yên Lời giải: Khi đóng khóa K cuộn dây A trở thành nam châm điện và đầu của ống dây A gần ống dây B là...
 11. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 30.5 trang 67 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 30.5 trang 67 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Hãy biểu diễn lực điện từ tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường của một nam châm điện (hình 30.5 SBT). Dòng điện chạy qua dây dẫn có phương vuông góc với mặt phẳng trang giấy, chiều đi từ phía sau ra...
 12. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 30.4 trang 67 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 30.4 trang 67 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Một nam châm hình chữ U và 1 dây dẫn thẳng được bố trí như hình 30.4 a, b, c, d. Dòng điện trong dòng điện cho phương vuông góc với mặt phẳng trang giấy, chiều đi từ phía trước ra phía sau trang giấy. Hỏi trường hợp nào lực điện từ tác...
 13. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 30.3 trang 66 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 30.3 trang 66 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Khung dây dẫn AB được móc vào một lực kế nhẹ và được đặt sao cho đoạn BC nằm lọt vào khoảng giữa hai cực của một nam châm hình chữ U (hình 30.3 SBT). Số chỉ của lực kế sẽ thay đổi như thế nào khi cho dòng điện chạy qua khung dây theo...
 14. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 11.3 trang 31 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 11.3 trang 31 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Hai bóng đèn có hiệu điện thế định mức lần lượt là ${U_1} = 6$V, ${U_2} = 3$V và khi sáng bình thường có điện trở tương ứng là ${R_1} = 5\Omega $ và ${R_2} = 3\Omega $. Cần mắc hai đèn này với một biến trở vào hiệu điện thế $U = 9$V để...
 15. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 30.2 trang 66 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 30.2 trang 66 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Một đoạn dây dẫn thẳng AB được đặt ở gần đầu của thanh nam châm thẳng (hình 30.2 SBT). Hãy biểu diễn lực điện từ tác dụng lên dây dẫn biết rằng dòng điện chạy qua dây dẫn có chiều từ B đến A. Lời giải: Áp dụng quy tắc bàn tay trái, lực...
 16. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 30.1 trang 66 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 30.1 trang 66 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Một đoạn dây dẫn thẳng AB được đặt ở gần đầu M của một cuộn dây dòng điện chạy qua như hình 30.1 SBT. Khi cho dòng điện chạy qua dây dẫn AB theo chiều từ A đến B thì lực điện từ tác dụng lên AB có: Phương thẳng đứng chiều từ dưới lên...
 17. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 31.8 trang 70 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 31.8 trang 70 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Trong hiện tượng cảm ứng điện từ cho ta nhận biết được điều gì? Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn đặt gần nam châm Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây đặt trong từ trường của nam châm Dòng điện xuất hiện khi một cuộn dây dẫn kín...
 18. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 31.7 trang 70 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 31.7 trang 70 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Làm cách nào để tạo ra dòng điện cảm ứng trong đinamo xe đạp Nối hai đầu đinamo với hai cực của một acquy Cho bánh xe đạp cọ xát mạnh vào núm đinamô Làm cho nam châm trong đinamô quay trước cuộn dây. Cho xe đạp chạy nhanh trên đường...
 19. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 31.6 trang 70 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 31.6 trang 70 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Cách nào dưới dây không tạo ra được dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫy kín. Cho cuộn dây chuyển động theo phương song song với các đường sức từ ở giữa hai nhánh của thanh nam châm U Cho cuộn dây dẫn quay cắt các đường sức từ của...
 20. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 31.5 trang 69 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 31.5 trang 69 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Cách nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín? Mắc xen vào cuộn dây dẫn một chiếc pin Dùng một nam châm mạnh đặt gần đầu cuộn dây Cho một cực của nam châm chạm vào cuộn dây dẫn Đưa một cực của thanh...
Top