• Một vật chuyển động trên đường thẳng AB với gia tốc không đổi. Lúc t = 0 vật ở A và có vận tốc v0. Sau thời gian t1 vật chuyển động đến B và có vận tốc là 0,5v0.
  a) Xđ thời điểm t2 khi vật ở điểm C. Biết AC=5/3AB
  b) Tính vận tốc trung bình của vật trong thời gian t2
  Ai giúp e lm với đc ko ạ, e cảm ơn.
  Solver
  Solver
  a) Ta có $AB = v_0t_1 - at_1^2/2$
  $AC = v_0t_2 - at_2^2/2$
  Mà $AC = 5/3AB$ nên ta sẽ tìm được $t_2$ theo $t_1$
  b) Vận tốc trung bình: $v = AC/t_2 = v_0 - at_2/2$
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top