• Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5cm. Điểm M có biên độ 2,5cm cách điểm bụng gần nhất 20cm. Tìm bước sóng.
  A. 120cm
  B. 30cm
  C. 96cm
  D. 72cm
  The K
  The K
  ý a bạn nhé
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top