• Cho em hỏi với ạ. Muốn tăng hiệu suất quá trình chuyền tải điện năng cần tăng hay giảm u ạ. Tại sao?
  ductc77
  ductc77
  Tăng U,
  H=P có ích/P
  =(P-Php)/P
  =1-(PR/U^2)
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top