Zix.vn - Học Vật lí online chất lượng cao

Tăng Hải Tuân
Tăng Hải Tuân
Đăng lên xem em :D
  • Like
Reactions: nghiaminh12345
nghiaminh12345
nghiaminh12345
Nguồn phóng xạ Co60 có chu kỳ bán rã T = 4năm. Lúc đầu mỗi ngày có 10^14 hạt nhân của nguồn bị phân rã. Hãy tính số hạt nhân của nguồn bị phân rã trong 2 ngày; sau 8 năm.
Tăng Hải Tuân
Tăng Hải Tuân
Top