• $\delta$ $\phi$ = gì vậy mn. Phương trình tổng hợp sóng ý
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top