• ta có
  (x-1)(2x-4)=(căn x +1)(căn(2x-4))
  nhận thấy x=1 ko là nghiệm và x=2 là nghiệm nên pt tương đương
  (căn x -1)căn(2x-4)=1
  căn (2x^2-4x)=1+ căn (2x-4)
  bình phương ta có
  2x^2-4x=1+2x-4+2 căn(2x-4)
  2x^2-6x+3=2 căn (2x-4)
  đặt căn (2x-4) = t ta có
  rút gọn được t^4+2t^2-4t-2=0
  (t^2-1)^2+(2t-1)^2=0
  Còn có cách khác nhưng nó hơi khó
  Ko biết biến đổi có sai ko nữa
  Chúc cậu học tốt nhé
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top