• http://vatliphothong.vn/t/4914/
  Bài của bạn khá nhiều yêu cầu, nói chung là mỗi topic chỉ nên thảo luận một vấn đề.
  Lỗi của bạn là không gõ LaTeX, viết tắt và không làm theo mẫu.
  Tôi đã sửa lại.
  Thân.
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top