Zix.vn - Học Vật lí online chất lượng cao

Trang học Vật lí online chất lượng cao của học sinh Việt Nam.

Chọn diễn đàn thảo luận

  1. Vật lí 11
  2. Vật lí 12
  3. Vật lí 10
Chọn phương án sai. Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật. Gọi độ...
Câu hỏi: Chọn phương án sai. Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật. Gọi độ dãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là $\Delta {{l}_{0}}$. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ là $A\,\,\left(A<\Delta {{l}_{0}} \right)$. Trong quá trình dao động, lò xo
A. Bị nén cực tiểu một lượng là $\Delta {{l}_{0}}-A$.
B. Bị dãn cực đại một lượng là $A+\Delta {{l}_{0}}$.
C. Lực tác dụng của lò xo lên giá treo là lực kéo
D. Luôn dãn
Đáp án A.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Chọn các phương án sai. Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật. Gọi...
Câu hỏi: Chọn các phương án sai. Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật. Gọi độ dãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là $\Delta {{l}_{0}}$. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ là $A\,\,\left(A>\Delta {{l}_{0}} \right)$. Trong quá trình dao động, lò xo
A. Bị nén cực tiểu một lượng là $A-\Delta {{l}_{0}}$.
B. Bị dãn cực đại một lượng là $A+\Delta {{l}_{0}}$.
C. Biến dạng khi vật ở vị trí cân bằng.
D. Luôn luôn bị dãn.
Đáp án D.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Chọn phát biểu sai. Trong dao động điều hòa của một vật
Câu hỏi: Chọn phát biểu sai. Trong dao động điều hòa của một vật
A. Li độ và vận tốc của vật luôn biến thiên điều hòa cùng tần số và vuông pha với nhau
B. Li độ và lực kéo về luôn biến thiên điều hòa cùng tần số và ngược pha với nhau
C. Véc tơ gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng.
D. Véc tơ vận tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng.
Đáp án D.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc cực đại của một vật dao động điều hoà vào biên độ dao động của vật là
Câu hỏi: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc cực đại của một vật dao động điều hoà vào biên độ dao động của vật là
A. Đường elip
B. Đoạn thẳng đi qua gốc toạ độ.
C. Đường parabol
D. Đường sin.
Đáp án B.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Khi một vật dao động điều hòa thì
Câu hỏi: Khi một vật dao động điều hòa thì
A. Lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
B. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
C. Lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.
D. Vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
Đáp án D.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Một vật dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng. Vị trí nào của vật trên quỹ đạo thì véc tơ gia tốc đổi chiều?
Câu hỏi: Một vật dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng. Vị trí nào của vật trên quỹ đạo thì véc tơ gia tốc đổi chiều?
A. Tại hai điểm biên của quỹ đạo.
B. Tại vị trí vận tốc bằng không
C. Vị trí cân bằng.
D. Tại vị trí lực tác dụng lên vật đạt cực đại.
Đáp án C.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Trong dao động điều hoà, giá trị gia tốc của vật:
Câu hỏi: Trong dao động điều hoà, giá trị gia tốc của vật:
A. Tăng khi giá trị vận tốc tăng
B. Không thay đổi.
C. Giảm khi giá trị vận tốc tăng
D. Tăng hay giảm tuỳ thuộc vào vật đang chuyển động như thế nào
Đáp án D.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Vận tốc của chất điểm dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi:
Câu hỏi: Vận tốc của chất điểm dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi:
A. Li độ có độ lớn cực đại.
B. Gia tốc có độ lớn cực đại.
C. Li độ bằng không.
D. Pha cực đại.
Đáp án C.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Khi chất điểm
Câu hỏi: Khi chất điểm
A. Qua vị trí cân bằng thì vận tốc và gia tốc có độ lớn cực đại
B. Qua vị trí cân bằng thì vận tốc cực đại và gia tốc cực tiểu.
C. Đến vị trí biên thì vận tốc triệt tiêu và gia tốc có độ lớn cực đại.
D. Đến vị trí biên âm thì vận tốc và gia tốc có trị số âm.
Đáp án C.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Chọn câu SAI khi nói về chất điểm dao động điều hoà:
Câu hỏi: Chọn câu sai khi nói về chất điểm dao động điều hoà:
A. Khi chuyển động về vị trí cân bằng thì chất điểm chuyển động nhanh dần đều.
B. Khi qua vị trí cân bằng, vận tốc của chất điểm có độ lớn cực đại.
C. Khi vật ở vị trí biên, li độ của chất điểm có độ lớn cực đại.
D. Khi qua vị trí cân bằng, gia tốc của chất điểm bằng không.
Đáp án A.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 

Quảng cáo

Top