Zix.vn - Học Vật lí online chất lượng cao

Trang học Vật lí online chất lượng cao của học sinh Việt Nam.

Chọn diễn đàn thảo luận

  1. Vật lí 11
  2. Vật lí 12
  3. Vật lí 10
Một quả bóng lăn xuống một ngọn đồi có chiều cao thẳng đứng 15m.
Một quả bóng lăn xuống một ngọn đồi có chiều cao thẳng đứng 15m. Bỏ qua ma sát
a) Tính thế năng của quả bóng khi nó ở trên đỉnh đồi
b) Tính vận tốc quả bóng khi chạm đến đáy đồi
 
Một thợ lặn nặng 80kg nhảy từ vách đá 10m xuống biển
Một thợ lặn nặng 80kg nhảy từ vách đá 10m xuống biển. Tìm thế năng của thợ lặn ở đỉnh vách đá và khi anh ta ờ dưới nước 2m, lấy mực nước biển làm mốc thế năng.
 
Một chiếc xe đồ chơi khối lượng 1kg trượt không vận tốc đầu ở điểm A
Một chiếc xe đồ chơi khối lượng 1kg trượt không vận tốc đầu ở điểm A, biết r=20cm, g=10m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Tìm thế năng tại A, B, C, D, E. Chọn gốc thế năng là mặt phẳng nằm ngang
nc_ohc=IH8Aq54-W_4AX-Q60cf&_nc_ht=scontent. Fsgn2-1.jpg
 
Từ độ cao 8m so với mặt đất người ta ném lên cao một vật có khối lượng 1,4kg với vận tốc 21,6km/h
Bài toán
Từ độ cao 8m so với mặt đất người ta ném lên cao một vật có khối lượng 1,4kg với vận tốc 21,6km/h. Lấy g =10m/s2. Bỏ qua lực cản không khí. Xác định
a/ Cơ năng ban đầu của vật
b/ Độ cao cực đại mà vật đạt được
c/ Vận tốc cực đại mà vật đạt được
d/ Khi rơi xuống độ cao 5m thì vận tốc của vật là bao nhiêu?
 
Xem các bình luận trước…
$v_0=6$ m/s. Chọn mốc tính thế năng ở mặt đất. Do bỏ qua lực cản không khí nên cơ năng được bảo toàn.
a, Cơ năng ban đầu ${\rm{W}} = \dfrac{1}{2}mv_0^2 + mg{h_0} = 137,2$ J.
b, Bảo toàn cơ năng: ${\rm{W}} = mgh_{\max}$ tính được $h_{\max}$.
c, Bảo toàn cơ năng: ${\rm{W}} = \dfrac{1}{2}mv_{\max}^2$ tính được $v_{\max}$.
d, Bảo toàn cơ năng ${\rm{W}} = \dfrac{1}{2}mv^2 + mgh$ tính được vận tốc. Chú ý vật đang rơi xuống nên nếu chọn trục $Ox$ hướng lên thì $v$ mang dấu âm.
 
Một ống thủy tinh nhỏ, hở hai đầu được ấn theo phương...
Một ống thủy tinh nhỏ, hở hai đầu được ấn theo phương thẳng đứng vào chậu đựng thủy ngân sao cho khoảng cách từ mặt thủy ngân trong ống đến đầu trên của ống là h cm. Áp suất khí quyển là H (cmHg). Tìm chiều cao của cột không khí trong ống trong các trường hợp sau :
a) Lấy tay bịt đầu trên của ống và ấn ống sâu thêm 1l cm.
b) Lấy tay bịt đầu trên của ống và kéo ống lên 2l cm.
Coi nhiệt độ không khí trong ống không đổi.
 
Tính vận tốc của vật lúc chạm đất
Bài toán
Từ đô cao 5m so vơi mặt đất, 1 vật được ném thẳng đứng xuống dưới vận tốc 10 m/s. Tính vận tốc của vật lúc chạm đất
 
Xem các bình luận trước…
Vật ở 5m cách mặt đất tích trữ thế năng: $Wt = mgh = 50m (J) $
Vật được ném xuống với vận tốc 10m/s, vật tích trữ động năng:$ Wđ = \dfrac{1}{2} mv^2 = 50m (J)$
Bảo toàn cơ năng: $Wt + Wđ =\dfrac{1}{2} mv^2$ (v ở đây là v chạm đất)
$100m = \dfrac{1}{2} mv^2$
$v = \sqrt{200} $
 
Last edited:
Vật lý 10
Một vật có khối lượng m = 100 g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu v0 = 10 m/s từ mặt đất. Cho g = 10 m/s2. Chọn gốc thế năng tại mặt đất, bỏ qua lực cản của không khí.

a) Tính độ cao cực đại mà vật đạt được.

b) Hỏi ở độ cao nào thì động năng bằng nửa thế năng.

c) Hỏi ở độ cao nào thì vận tốc của vật chỉ bằng nửa vận tốc lúc ném.
 
Một người ném hòn đá m = 60g lên cao với vận tốc v0 = 20m/s từ mặt đất theo phương thẳng đứng...
Một người ném hòn đá m = 60g lên cao với vận tốc v0 = 20m/s từ mặt đất theo phương thẳng đứng. Bỏ qua sức cản của không khí. Hãy tìm

a. Động năng, thế năng, cơ năng của hòn đá lúc ném.

b. Tìm thế năng của hòn đá ở vị trí cao nhất và suy ra độ cao cực đại

c. Động năng của hòn đá sau khi ném 2s
 
Một người ném hòn đá m = 60g lên cao với vận tốc v0 = 20m/s từ mặt đất theo phương thẳng đứng. Bỏ qua sức cản của không khí. Hãy tìm

a. Động năng, thế năng, cơ năng của hòn đá lúc ném.

b. Tìm thế năng của hòn đá ở vị trí cao nhất và suy ra độ cao cực đại

c. Động năng của hòn đá sau khi ném 2s
A.. Động năng:wđ=1/2 ×0.06×20^2=12J
thế năng lúc ném :wt=0.06×10×0=0
b. H (max)=20^2÷(2×10)=20 m
thế năng tại vị trí cao nhất:wt=0.06×10×20=12
c. V=Vo+gt =20+10×2=40m/s
wđ (sau khi ném 2s)=1/2 ×0.06×40^2 =48 J
 

Quảng cáo

Top