Recent Content by Phạm Anh Hào

  1. P

    Tại sao con lắc lò xo không phụ thuộc vào khối lượng của vật

    Mình biết rồi nhưng còn vế sau nữa cơ bạn ak
  2. P

    Tại sao con lắc lò xo không phụ thuộc vào khối lượng của vật

    Ta có $W=\dfrac{1}{2}m\omega ^2A^2$ hỏi tại sao cơ năng của con lắc lò xo không phụ thuộc vào khối lượng của vật???
Top