Recent Content by thanhnghikhtn

  1. T

    Tìm gia tốc và lực ma sát?

    Một xe có $m_1=20 \ \text{kg}$ có thể chuyển động không ma sát trên mặt phẳng ngang. Ta đặt lên xe vật $m_2=5 \ \text{kg}$. Hệ số ma sát giữa $m_{1}$ và $m_{2}$ là $k=0,2$. Tác dụng lên $m_{2}$ lực F theo phương ngang. Cho $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Tìm gia tốc của $m_{1}$ và...
Top