Recent Content by chau chau

 1. C

  Tìm số điểm dao dộng cực đại trên đoạn $AM$

  Chưa hiểu. Bạn có thể giải thích rõ hơn kết hợp với hình vẽ được không?
 2. C

  Tìm số điểm dao dộng cực đại trên đoạn $AM$

  Tại hai điểm trên mặt nước, có hai nguồn phát sóng A và B có phương trình $u=a\cos \left(40\pi t\right)\left(cm\right) $, vận tốc truyền sóng là $50 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$, A và B cách nhau $11\left(cm\right)$. Gọi M là điểm trên mặt nước có $MA=10\left(cm\right)$ và...
 3. C

  Tìm phương trình li độ dài của vật

  Một con lắc đơn có chiều dài dây treo $\iota =20cm$ dao động tại nơi có $g=9,8 \ \left(\text{m}/\text{}\right)s^2$. Ban đầu người ta kéo vật lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0,1 rad rồi truyền cho vật một vận tốc $v=14 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$ về VTCB. Chọn gốc thời gian lúc vật đi...
 4. C

  Tính thời gian ngắn nhất để con lắc đi hết chiều dài quỹ đạo

  Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ $T=4\left(s\right)$. Thời gian ngắn nhất để con lắc đi hết chiều dài quỹ đạo là $t=4\left(s\right)$ $t_{min}=2\left(s\right)$ $t_{min}=1\left(s\right)$ $t_{min}=18\left(s\right)$
Top