Recent Content by apple13197

 1. apple13197

  Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây

  Trên sợi dây có ba điểm M, N và P, khi sóng chưa lan truyền thì N trung điểm của đoạn MP. Khi sóng truyền từ M đến P với biên độ không đổi thì vào thời điểm $t_1$ M và P là hai điểm gần nhau nhất mà các phần tử tại đó có li độ tương ứng là -6 mm,+6 mm. Vào thời điểm kế tiếp gần nhất $t_2$ =...
 2. apple13197

  Thời điểm ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2015 gần giá trị nào nhất (không kể khi t = 0)

  Đã bổ sung thêm vận tốc! Giải giúp mình với.
 3. apple13197

  Dao động điện từ thu được trong mạch chọn sóng

  Dao động điện từ thu được trong mạch chọn sóng Dao động tự do với tần số bằng tần số riêng của mạch Dao động tắt dần với tần số bằng tần số riêng của mạch Dao động cưỡng bức tần số bằng tần số riêng của mạch Dao động duy trì với chu kì bằng chu kì riêng của mạch
 4. apple13197

  Thời điểm ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2015 gần giá trị nào nhất (không kể khi t = 0)

  Cho xin link với tìm google chả biết ở đâu cả
 5. apple13197

  Thời điểm ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2015 gần giá trị nào nhất (không kể khi t = 0)

  Tại thời điểm t=0, đầu O của sợi dây cao su đàn hồi dài, căng ngang bắt đầu dao động đi lên với biên độ a,$\lambda =12 cm$. Gọi P, Q là hai điểm trên dây cách O lần lượt 6 cm và 9 cm. Kể từ khi O dao động, thời điểm ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2015 gần giá trị nào nhất (không kể khi t =...
 6. apple13197

  Trên đường cực đại ấy trong đoạn từ M đến N (kể cả hai điểm M, N) sô điểm dao động cùng pha với O là

  Trên mặt nước giao thoa sóng cơ giữa hai nguồn cùng pha A và B cách nhau 12,5 cm,$\lambda = 1cm$, O là trung điểm của AB. Đường cực đại gần trung trực của AB nhất cắt đường thẳng đi qua A và vuông góc với AB tại M và N. Trên đường cực đại ấy trong đoạn từ M đến N (kể cả hai điểm M, N) sô điểm...
 7. apple13197

  Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ

  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm vật nặng khối lượng $m = 1 \ \text{kg}$ và lò xo có độ cưng $k = 100 \ \text{N}/\text{m}$. Ban đầu vật nặng được đặt trên giá đỡ nằm ngang sao cho lò xo không bị biến dạng. Cho giá đỡ chuyển động thẳng đứng hướng xuống không vận tốc đầu với gia tốc $a= \...
 8. apple13197

  Biên độ tổng hợp tại M bằng

  Làm đề riết rồi 1 chặp nó lại nhầm nên mình đăng lên khảo sát có mem nào giống mình không ấy mà tưởng không ai dính ai dè :P
 9. apple13197

  Biên độ tổng hợp tại M bằng

  Đáp án D người ơi! $ \cos \left( \dfrac{\pi }{3} \right) $ mà :D
 10. apple13197

  Biên độ tổng hợp tại M bằng

  Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn A và B cùng pha phát sóng có bước sóng là 6 cm. Tại điểm M nằm trên đoạn AB với AM = 7 cm, MB = 9cm. Biên độ sóng do mỗi nguồn gửi tới đó đều bằng 2. Biên độ tổng hợp tại M bằng $2\sqrt{2}$ cm 4 cm $2\sqrt{3}$ cm 2 cm
 11. apple13197

  Số vân sáng trên đoạn MN là

  Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda _{1}$. Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 20mm có 10 vân tối, M và N là vị trí 2 vân sáng bậc lẻ. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda _{2} = 2 \lambda _{1}$...
 12. apple13197

  Một chất điểm dao động điều hòa thì

  Mình thấy cái lực phục hồi thì 1 chu kì nó đổi chiều 2 lần là chuyện dĩ nhiên vì qua vị trí cân bằng 2 lần
 13. apple13197

  Tia tử ngoại

  Nói về đặc điểm của tia tử ngoại, chọn câu sai. Tỉa tử ngoại Trong suốt đối với thủy tinh và nước Bị hấp thụ bởi tầng ozon Làm phát quang một số chất Làm ion hóa không khí P/s: Nghĩa của từ "trong suốt" của đáp án A là gì vậy?:(
Top