Recent Content by Nguyễn Thị Khánh Hà

 1. Nguyễn Thị Khánh Hà

  Trên giao thoa trường có bề rộng 32,75mm có bao nhiêu vân sáng trùng nhau của cả hai bức xạ

  Trong thí nghiệm Y-âng, hai khe $S_1$ $S_2$ cách nhau khoảng a = 1mm, khoảng cách từ $S_1$ $S_2$ đến màn quan sát là D=2m, chiếu tới 2 khe chùm sáng hẹp gồm 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng $\lambda_1 = 0,5 \mu m \lambda_2 = 0,75 \mu m$. Hỏi trên giao thoa trường có bề rộng 32,75mm có bao nhiêu vân...
 2. Nguyễn Thị Khánh Hà

  Giá trị $L_2$ là???

  Ý mình là làm sao biết $Z_L$ để tính R ý
 3. Nguyễn Thị Khánh Hà

  Giá trị $L_2$ là???

  Làm sao tính R=100 được vậy ạ
 4. Nguyễn Thị Khánh Hà

  Pha của điện áp tức thời hai đầu điện trở R ở thời điểm t là:

  Đoạn mạch xoay chiều với điện áp hai đầu đoạn mạch ổn định, có R, L, C (L thuần cảm) mắc nối tiếp. Biết thời điểm t, điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch chứa LC là $u_{LC} = 100\sqrt{3}$ (V) và điện áp tức thời hai đầu điện trở R là $u_R$ = 100 V; độ lệch pha giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ...
 5. Nguyễn Thị Khánh Hà

  Tính L

  Một mạch điện gồm $R$ nối tiếp tụ điện $C$ nối tiếp cuộn dây $L$. Duy trì hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều $u=240\sqrt{2}\cos \left(100\pi t\right)\left(V\right)$ điện trở có thể thay đổi được. Cho $R=80\Omega $; $I=\sqrt{3}\left(A\right)$;$U_{CL}=80\sqrt{3}\left(V\right)$, điện áp...
 6. Nguyễn Thị Khánh Hà

  Biên độ dao động của điểm M bằng

  Trên mặt nước có hai nguồn A, B dao động lần lượt theo phương trình $u_A= 4\cos \left(50\pi t\right)cm$; $u_B = 4\sqrt{3}\cos \left(50\pi t +\dfrac{\pi }{6}\right) cm$. Tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Điểm M cách nguồn A, B lần lượt là 8,8 cm và 10,4 cm có biên độ dao động bằng: 8,4 cm 6,4 cm...
 7. Nguyễn Thị Khánh Hà

  Tỉ số giữa tốc độ truyền sóng và tốc độ cực đại của phần tử vật chất môi trường

  Một sóng ngang có biểu thức truyền sóng $u= 3\cos \left(100πt- x\right)cm$, trong đó x tính bằng mét(m), t tính bằng giây (s). Tỉ số giữa tốc độ truyền sóng và tốc độ cực đại của phần tử vật chất môi trường $\dfrac{100}{3}$ $\dfrac{100}{3π}$ $300$ $200π$
 8. Nguyễn Thị Khánh Hà

  Tốc độ trung bình của ảnh S' trong quá trình dao động là:

  Điểm sáng S trên trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f=10cm và cách thấu kính 15cm. Cho S dao động điều hòa với chu kỳ T=2s trên trục Ox vuông góc với trục chính của thấu kính quanh vị trí ban đầu. Biên độ dao động A=3cm. Tốc độ trung bình của ảnh S' trong quá trình dao động là: 8...
 9. Nguyễn Thị Khánh Hà

  Chu kỳ T dao động điều hòa của con lắc khi không có điện trường là

  Một con lắc đơn mang điện tích dương khi không có điện trường nó dao động điều hòa với chu kỳ T. Khi có điện trường thẳng đứng xuống thì chu kìa dao động điều hòa của con lắc là T1= 3s. Khi có điện trường hướng thẳng đứng lên thi chu kìa dao động điều hòa của con lắc là T2 = 4s. Chu kỳ T dao...
Top