Recent Content by tonado9x

 1. T

  Giá trị của l bằng

  Cám ơn bạn nhé, mình không hiểu nghĩa từ "cắt vừa vặn"
 2. T

  Giá trị của l bằng

  Một sợi dây nhẹ không dãn chiều dài l được cắt làm hai đoạn vừa vặn, để làm hai con lắc đơn. Cho hai con lắc này dao động điều hòa tại cùng một nơi trên trái đất, thấy rằng li độ của con lắc thứ nhất khi động năng bằng thế năng và li độ của con lắc thứ hai khi động năng bằng hai lần thế năng đều...
 3. T

  Tỉ số R/ZL gần với giá trị nào nhất sau đây?

  Đặt cùng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào ba đoạn mạch (1),(2),(3) lần lượt chứa một phần tử là điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Khi cường độ dòng điện trong mạch (1) và(2) bằng nhau thì cường độ dòng điện trong mạch (3) là I. Khi cường độ...
 4. T

  Số điểm dao động cực đại và ngược pha với nguồn

  Không có giá trị nào của n nguyên cả, vậy thì đáp án nào vậy.
 5. T

  Sóng cơ có nguồn dịch chuyển

  Không phải biên độ âm, cậu lấy MB' - 24 = k$\lambda$, khi đó MB' min khi k = 0. Nhưng nếu làm ngược lại lấy 24 - MB' = k$\lambda$, vậy khi đó k = ? Theo hình vẽ thì ta thấy ràng MB' càng nhỏ thì B' càng gần B.
 6. T

  Sóng cơ có nguồn dịch chuyển

  Nhưng mà nếu k nó nhận giá trị âm thì sao?
 7. T

  Sóng cơ có nguồn dịch chuyển

  Trên mặt nước tại A và B cách nhau 26 cm, người ta đặt hai nguồn đồng bộ dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tạo ra sóng kết hợp, có bước sóng$lambda = 2 cm$ Coi biên độ sóng không đổi. Gọi M là điểm trên mặt nước thuộc đường tròn đường kính AB và AM = 24 cm. Phải dịch chuyển nguồn ở B theo...
Top