Recent Content by langtungheoht

 1. L

  L biến thiên Điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm gấp bao nhiêu lần điện áp hiệu dụng cực đại trên tụ

  Zc không đổi Uc max khi Imax chứ C không thay đổi nên không áp dụng công thức C thay đổi
 2. L

  Tuổi của mẫu gỗ cổ là?

  $\dfrac{2H_{0}}{H}=2^{\dfrac{t}{T}}=2,4 \Rightarrow t=7073$ năm
 3. L

  Biên độ A có giá trị là ?

  Khi vật nặng đến vị trí cân bằng thì thang máy chuyển động vậy VTCB mới sẽ là $\Delta l =\dfrac{m.\left(g+a\right)}{k}$ vậy $\Delta A =\dfrac{m.a}{k}$
 4. L

  Biên độ A có giá trị là ?

  TTa Có $\Delta A = \dfrac{ma}{k}=\dfrac{0,12.4,5}{100}=0,54cm$ $\dfrac{A+0,54}{A}=1,4$ $\Rightarrow$ A= 1,35cm
 5. L

  Hỏi sau đó bao lâu vật có gia tốc bằng $15\Pi$ ($m/s^{2}$)

  T=0 vật ở vị trí $x=A\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ để vật có gia tốc như yêu cầu thì vật ở li độ $x=\dfrac{-A}{2}$ vậy thời gian vật đi là $t=\dfrac{5T}{12}$ $\Rightarrow$ đáp án A
 6. L

  Chiều dài của sợi dây sắt bằng

  F'=2f $\Rightarrow$ A
 7. L

  Dòng điện cực đại trong mạch sau đó sẽ bằng bao nhiêu lần so với lúc đầu

  Do hai tụ C giống nhau nên khi bị đánh thủng thì năng lượng trong mạch chỉ còn lại 3/4 $\Rightarrow$ đáp án A
 8. L

  Tốc độ trung bình của máy bay là?

  Lúc đầu khoảng cách rada với máy bay = $\dfrac{3.10^{8}.150.10^{-6}}{2}=22500$ khi rada phát lần sau thì nó bằng $\dfrac{3.10^{8}.145.10^{-6}}{2}=21750$ do góc hợp bởi 2 lần là rất nhỏ nên máy bay đã bay được 22500-21750=750m $\Rightarrow$ v=750/2 $\Rightarrow$ A
 9. L

  Tính tỉ số động năng Wđ1/Wđ2 của hai con lắc tại thời điểm gặp nhau lần thứ 3

  Cùng biên độ nên dù có gặp nhau ở đâu thì tỉ số nó vẫn như thế mà.. Đáp án tớ làm sai à
 10. L

  Tính tỉ số động năng Wđ1/Wđ2 của hai con lắc tại thời điểm gặp nhau lần thứ 3

  Vật m1 và m2 bắt đầu chuyển động cùng chiều âm vật m1 đi hết $\dfrac{T_{1}}{4}$ và vật m2 đi hết $\dfrac{5T_{2}}{12}$ thì 2 vật gặp nhau tại x= -4 ta có $\dfrac{T_{1}}{4}$ = $\dfrac{5T_{2}}{12}$ $\Rightarrow \omega _{2} = \dfrac{5\omega _{1}}{3}$ ta có...
 11. L

  MPĐ Khi roto quay với tốc độ n thì tần số dòng điện là.

  Cho các đáp án đi bạn... Làm ra thấy nhỏ nhỏ không biết có không
 12. L

  Tìm vận tốc của e được gia tốc dưới hiệu điện thế $10^{5}$v

  Vì tốc độ khá lớn nên phải dùng cả thuyết tương đối $m=\dfrac{m_{0}}{\sqrt{1-\dfrac{v^{2}}{c^{2}}}}$ khi đó động năng thu được là $V.e=E-E_{0}=\left(m-m_{0}\right).c^{2}$ $\Rightarrow$ $V.e=m_{0}.c^{2}\left(\dfrac{1}{\sqrt{1-\dfrac{v^{2}}{c^{2}}}}-1\right)$ $\Leftrightarrow$...
Top