Recent Content by nguyen_qh

  1. N

    MPĐ Tìm hệ số công suất đoạn mạch khi roto quay đều với tốc độ $n_{3}$

    Tôi nghĩ bạn proboyhinhvi nhầm tỉ số ω0/ω1 kết quả tôi tính là xấp xỉ 0.2 bạn xem lại đáp án tôi nghĩ họ làm đáp án theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán U không đổi $\Rightarrow$ kết quả không chính xác. Tôi đã thử làm theo cách U không đổi và nó đúng bằng 0.87
Top