Recent Content by ĐỗĐạiHọc2015

 1. ĐỗĐạiHọc2015

  Chúc các em ngày mai thi Vật Lí thật tốt nhé.

  Chúc các em ngày mai thi Vật Lí thật tốt nhé.
 2. ĐỗĐạiHọc2015

  thầy không chơi trax kiếm tiền nữa à thầy, lâu lắm mới thấy thầy on. :)

  thầy không chơi trax kiếm tiền nữa à thầy, lâu lắm mới thấy thầy on. :)
 3. ĐỗĐạiHọc2015

  Lực đàn hồi thay đổi khoảng 2N đến 9N. Tính m

  Bài này của bạn hay đó, hôm quá mình cũng nghĩ đến max min và max $F_{dh}=K\Delta l$, xem 2 th có mỗi trường này thỏa, tưởng ít dữ kiện mà đủ còn loay hoay điều khi $F_{dhmin}$ là $\Delta l-A>0$ những chẳng để làm gì . :3 giả sử $F_{dhmax}=k\left(\Delta l+A\right)=9, F_{dhmin}=k\left(\Delta...
 4. ĐỗĐạiHọc2015

  Toán chuyển động tròn

  1 vòng giờ là 12 giờ =1giờ. 12=3600.12s 1 vòng phút là 60 phút=3600s 1 vòng giây là 60s $\omega _h=\dfrac{2\pi }{43200},\omega _p=\dfrac{2\pi }{3600},\omega _{giay}=\dfrac{2\pi }{60}$ Đến đây tỉ lệ thôi. B,$v_1=r_1.\omega _1,v_2=r_2.\omega _2,v_3=r_3.\omega _3$ Đến đây tự làm được rồi nhé. C...
 5. ĐỗĐạiHọc2015

  Năm sau thi lại là biết diễn đàn sớm mà. :))

  Năm sau thi lại là biết diễn đàn sớm mà. :))
 6. ĐỗĐạiHọc2015

  Cái Lục Thảo đúng không, nó chuyên toán mà giỏi v~. :))

  Cái Lục Thảo đúng không, nó chuyên toán mà giỏi v~. :))
 7. ĐỗĐạiHọc2015

  3 NĂM RỒI !!!

  3 NĂM RỒI !!!
 8. ĐỗĐạiHọc2015

  Tức thời Giá trị lớn nhất $|u_L-u_C|$ có thể đạt được gần giá trị nào nhất dưới đây?

  Thầy giải đáp cho chúng em đi ạ, chứ thầy đăng đáp án cứ thế nào ý ạ.
 9. ĐỗĐạiHọc2015

  Tìm điều kiện của dung kháng

  $\dfrac{P_1}{P_2}=2\Rightarrow Z_2^2=2Z_1^2\Rightarrow R^2+Z_L^2=2R^2+2\left(Z_L-Z_C\right)^2\Rightarrow Z_L^2-4Z_L.Z_C+R^2+2Z_C^2=0$ Đến đây xét delta thôi với $R=\dfrac{U_đ^2}{P}=484\Omega $. Thay vào là ra. Chọn đáp án
 10. ĐỗĐạiHọc2015

  Tìm điều kiện của dung kháng

  Bạn giải được Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này chưa, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này bạn xét tỉ lệ 2 P được 1 phương trình bậc 2 bạn xét delta theo $Z_L$ hoặc $Z_C$. Với $R=U_đ^{2}/P=484$
 11. ĐỗĐạiHọc2015

  Tức thời Giá trị lớn nhất $|u_L-u_C|$ có thể đạt được gần giá trị nào nhất dưới đây?

  Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Kí hiệu $u_R,u_L,u_C,u_{RL},u_{RC},u_{LC}$ là điện áp tức thời giữa các phần tử mạch điện. Khi đặt vào mạch điện 1 điện áp xoay chiều có tần số ổn định và U không đổi. Biểu thức $u_{RL}=180\sqrt{2}\cos \left(100\pi...
 12. ĐỗĐạiHọc2015

  Giá trị $A_2$ bằng bao nhiêu.

  Hai vật thực hiện dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song có gốc tọa độ cùng nằm trên 1 phương thẳng đứng với li độ 1 và vận tốc 2 thỏa mãn biểu thức $\dfrac{x_1^2}{a^2}+\dfrac{v_2^2}{20a^2}=3$ với a(cm) là hằng số. Biết rằng trong khoảng thời gian giữa 2 lần gặp nhau liên tiếp của vật...
 13. ĐỗĐạiHọc2015

  Giá trị nhỏ nhất của phi 1 + phi 2 gần giá trị nào nhất

  Bạn giải ra đi mình chịu rồi, quên hết rồi.
 14. ĐỗĐạiHọc2015

  Giá trị nhỏ nhất của phi 1 + phi 2 gần giá trị nào nhất

  Đáp án phải không. $\varphi _1+\varphi_2=45^o+\left(120^o-90^o\right)=75^o$
Top