Recent Content by lê Minh

  1. lê Minh

    Dao động có va chạm mềm

    Tương tự như Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này. Bạn làm như thế này dễ hiểu
  2. lê Minh

    Tìm $\varphi _{2}$

    Một vật tham gia đồng thời hai giao động $x_{1}=5\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{3}\right)cm;x_{2}=A_{2}\cos \left(\omega t+\varphi _{2}\right) cm$. Phương trình tổng hợp $x=A\cos \left(\omega t+\varphi \right)$ cm.$A_{2} min$ tìm $\varphi _{2}$ $-\dfrac{2\pi }{3}rad$...
Top