Recent Content by Supersota

 1. Supersota

  f biến thiên Tính $\varphi _1$, $\varphi _2$

  Bạn làm giúp mình được không?
 2. Supersota

  f biến thiên Tính $\varphi _1$, $\varphi _2$

  Bạn chứng minh công thức này hay làm từng bước dùm mình được không?
 3. Supersota

  f biến thiên Tính $\varphi _1$, $\varphi _2$

  Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp có $\omega $ thay đổi được, khi $\omega = \omega _1=50\pi $ khi $\omega = \omega _2=80\pi $ thì $\varphi _1 = \varphi _2$. Tính $\varphi _1$, $\varphi _2$. Biết $L=C.R^{2}$ 0.90 0.80 0.70 0.60
Top