Recent Content by Đinh Văn Tùng

  1. Đinh Văn Tùng

    Số bức xạ với loại bức xạ khác nhau thế nào ?

    Nguyên tử hidro hấp thụ 1 photon để chuyển lên mức kích thích thứ n thì nó sẽ phát ra tối đa bao nhiêu Bức Xạ? Bác nào rảnh giải thích cho mình khi nào dùng $\dfrac{n\left(n-1\right)}{2}$ khi nào thì dùng n
Top