Recent Content by tuantu123

 1. T

  Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu?

  Sao lại thế này: Tại A và B cả hai bức xạ đều cho vân sáng, tại B thì bức xạ 1 cho vân sáng, bức xạ 2 cho vân tối.
 2. T

  Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là

  Xét một mạch điện gồm một động cơ điện ghép nối tiếp với một tụ điện. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U= 100V thì mạch có hệ số công suất là 0,9. Lúc này động cơ hoạt động bình thường với hiệu suất 80% và hệ số công...
 3. T

  Tốc độ dao động của N vào thời điểm t, có giá trị là bao nhiêu?

  Tại thời điểm t li độ của M và P tương ứng là $u_{M}$=-6 mm và $u_{P}$=+6 mm nên N đang ở VTCB. Sau đó 0,75 s, ta có $u^{,}_{M}$=$u^{,}_{P}$=2,5 mm nên N đang ở VT biên. Do đó ta có $\dfrac{T}{4}=0,75.$ và biên độ sóng $A=\sqrt{\left(u_{M}\right)^{2}+\left(u^{,}_{M}\right)^{2}}=6,5 mm.$. Vậy tốc...
 4. T

  Tần số góc nhỏ nhất của dao động.

  $x_{1}v_{2}+x_{2}v_{1}=8\Leftrightarrow \omega =\dfrac{8}{A_{1}A_{2}\sin \left(2\omega t+\varphi _{1}+\varphi _{2}\right)}\geq \dfrac{8.4}{\left(A_{1}+A_{2}\right)^{2}.1}\geq 0,5.$
 5. T

  C biến thiên Khoảng thời gian để sinh công âm và dương

  Thời gian dòng điện thực hiện công âm là: $\Delta t = \dfrac{2\varphi}{\omega }$ với $\tan \varphi=\left|\dfrac{Z_{L}-Z_{C}}{R} \right|$
 6. T

  Tìm chu kì của chất phóng xạ

  ÁP dụng công thức: $\dfrac{\Delta N_1}{\Delta N_2}=2^{n}\Rightarrow n=8=2^{3}$. Vậy T = 2h
 7. T

  Thời điểm hai chớp cùng xuất hiện là?

  Đề nghị mọi người chỉ post những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trong chương trình phổ thông để anh em chuẩn bị thi tốt nghiệp và đại học. Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ngoài chương trình nên để dịp hè chúng ta cùng giải cho vui.
 8. T

  f biến thiên Giá trị cực đại đó là

  $\omega $ biến đổi để $U_{C_{max}}$ thì $U_{C_{max}}=\dfrac{U}{\sqrt{1-\left(\dfrac{Z_{L}}{Z_C}}\right)^2}=205 V$
 9. T

  MBA Dòng điện trong cuộn sơ cấp và thứ cấp thay đổi như thế nào nếu mở cho khung sắt từ của máy hở ra?

  Hai Đáp án A, C giống nhau nên chọn vậy :)) Thực tế thì Khi mạch từ hở, dòng qua thứ cấp giảm (vì thư thông giảm, sdđ giảm). Công suất mạch thứ cấp giảm nên công suất mạch sơ cấp giảm. U sơ cấp không đổi nên I sơ cấp giảm. Cả hai cùng giảm
 10. T

  Hệ thức nào sau đây đúng?

  - Ta có $R = \dfrac{mv}{qB}\ \Rightarrow R^2=\dfrac{2m}{q^2B^2}W_d$ - H có m = u, q = e, ta có $R_H$ = $\dfrac{2W_d.u}{e.B^2}=a$ - D có m = 2u, q = e nên $R_D$ = 2a - He có m = 4u, q = 2e nên $R_{He}= a. Vậy $R_{He} = R_{H}= R_{D}$
 11. T

  Hỏi sau 1 phút có bao nhiêu chấm sáng trên màn, biết chu kỳ bán rã của Ra là 1590 năm

  - Số hạt nhân Ra bị phân rã $\Delta N = {N_0}\lambda t$ (do $t\ll T$). - Các hạt \alpha phóng ra đều theo mọi phương nên số hạt \alpha đập vào màn huỳnh quang là $\dfrac{\Delta N}{4\pi r^2}. S$ - Đây cũng là số chấm sáng trên màn: 94,97 $\approx$ 95. Sao k có đáp án nhỉ?
Top