Recent Content by Hồ Sỹ Đức

 1. H

  Vị trí gần vân trung tâm nhất tại đó có hai bức xạ cho vân sáng trùng nhau cách vân trung tâm 1 khoả

  $\dfrac{0,55.10^-6.D}{a}-\dfrac{0,4.10^-6.D}{a}=0,3.10^-3\Rightarrow \dfrac{D}{a}=2000.$ $k=1.\lambda_1=0,8.k=2,\lambda_1=1,6.k=3\lambda_1=2,4.k=4\lambda_1=3,2$ $k=1.\lambda_2=1,1.k=2,\lambda_2=2,2.k=3\lambda_2=3,3.k=4\lambda_4=4,4$ Suy ra K=4 với $\lambda_1$ nhỏ hơn k=3 với $\lambda_2$ nên có...
 2. H

  Pin có điện tích ban đầu là $Qo=10^3 C$ . Hỏi đồng hồ chạy khoảng bao lâu thì hết pin

  Vậy là $\dfrac{QEH}{4l\alpha Fc.86400}.T$ Với góc theo radian?!
 3. H

  Pin có điện tích ban đầu là $Qo=10^3 C$ . Hỏi đồng hồ chạy khoảng bao lâu thì hết pin

  Vậy công thức là: $\dfrac{QEH}{4laFc_86400}.\dfrac{1}{T}$ cho 1 ngày à?!
 4. H

  Khi đó chùm tia khúc xạ

  Mình làm câu này trong đề rồi mà. p án $ A $
 5. H

  Bề rộng tối thiểu của chùm tia tới để vệt sáng dưới đáy bể có một vạch sáng màu trắng là

  Mình nghĩ rằng bạn nhầm.! Công thức là: $\dfrac{x}{\cos _ 60}=e.\left(\tan d-\tan t\right) $ Đáp án $ C.$
 6. H

  MỖi cuộn dây phần ứng gồm bao nhiêu vòng?

  Ta giải như sau: $Eo=E\sqrt{2};E0=NBS\omega =N\phi \omega \Rightarrow N=198$ Mà lại có hai cuộn dây nên. $n=\dfrac{N}{2}=99.$ Số cặp cực là để tính $\omega $. Số vòng dây là tính suất điện động.
 7. H

  C biến thiên Điện dung C có giá trị

  Mình chọn đáp án A. Mình vẽ cái bảng biến thiên hàm Uc vói C thay đổi ra thấy nếu C nó chạy gần về 0 tức là Zc về gần dương vô cùng thì Uc gần về Um. Vậy thì không bị đánh thủng, nên chọn đáp án có gắn với 0 là A.!
 8. H

  Nhận nào sau là đúng

  Sóng truyền từ M đến N nên M nhanh pha hơn N, hơn nữa M và N vuông pha nhau. Câu D sai vì chắc chắn M và N khác nhau. Câu A. Khi M có thế năng cực đại thì nó ở vị trí biên N ở vị cân bằng có động năng cực đại chứ không phải cực tiểu. Câu B. Khi M ở biên dương thì N ở vị trí cân bằng chuyển...
 9. H

  Điện áp giữa 2 dây pha có gtri bao nhiêu?

  Ta làm như sau: $Z=\sqrt{R^2+Zl^2}=10\sqrt{5}\Rightarrow Up=Z.I=60\sqrt{5}\Rightarrow Ud=Up.\sqrt{3}\approx 232 V.$
 10. H

  Công suất tiêu thụ của động cơ

  Bài này ta làm như sau: $P=Pci+Php\Rightarrow I^2.r+1087,5=UI\cos \phi \Rightarrow I=7,5 ,I=72,5$ Loại I=72,5 do $H<60$ Chọn I=7,5 $Ptt=1087,5+7,5^2.2=1200 W$
 11. H

  Tức thời Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AB

  Bài này ta xem như dao động cơ thôi. Cho dù mạch AM và MB chứa phần tử gì thì cũng được. Uam+Umb=Uab $\Rightarrow U_{ab}=200.$
 12. H

  Khi di chuyển từ A đến B thì chiều dài của con lắc đã:

  Một đồng hồ quả lắc chạy đúng ở địa điểm A, a đồng hồ đến địa điểm B thì trong môt ngày đêm đồng hồ chạy nhanh 5 phút. Biết gia tốc trọng trường tại B lớn hơn gia tốc trọng trường tại a là 0,1 %. Khi di chuyển từ A đến B thì chiều dài của con lắc đã: Tăng 0,6 % Tăng 0,8 % Giảm 0,6% Giảm 0,8%
 13. H

  Em nói rất hay ạ!

  Em nói rất hay ạ!
 14. H

  Điện áp hiệu dụng ULC của đoạn mạch ban đầu

  $Ulc=\dfrac{U.\left(Zl-Zc\right)}{\sqrt{R^2-\left(Zl-Zc\right)^2}}=\dfrac{220\sqrt{3}.R\sqrt{2}}{\sqrt{R^2+\left(R\sqrt{2}\right)^2}}=220\sqrt{2}$
Top