Recent Content by tam01235

 1. tam01235

  Tính R

  Không nhớ nữa. Mấy CT cực trị điện XC hình như t chưa gặp cái đó
 2. tam01235

  Tính R

  Ta có $\dfrac{U}{\sqrt{R^{2} + \left(ZL-ZC\right)^{2}}}=\dfrac{U}{\sqrt{5}R}$ (*) $\omega _{1}$ $\omega _{2}$=$\dfrac{1}{LC}$ $\Rightarrow$ $\omega _{2}L$=$\dfrac{1}{\omega _{1}C}$ (1) Còn dữ kiện chưa dùng $\dfrac{\omega _{1}-\omega _{2}}{C.\omega _{1}.\omega _{2}} = \dfrac{\omega _{1}-\omega...
 3. tam01235

  Li độ ban đầu của dao động bằng.

  Vẽ vòng tròn ra sẽ thấy nó vuông pha
 4. tam01235

  Li độ ban đầu của dao động bằng.

  $x_{1} = -0,6A thì x_{0} = -0,8A$ ra câu A mà nhỉ @@ nó hỏi thời điểm ban đầu
 5. tam01235

  Li độ ban đầu của dao động bằng.

  Chỗ vận tốc đó ghi là giá trị hay độ lớn tăng vậy bạn. Mình tính ra câu A
 6. tam01235

  Vật năng có khối lượng $m=100g$. $g=10m/s^{2}$. Độ cứng của lò xo là.

  Lo xo không biến dạng ở vị trí động năng = thế năng $\Rightarrow$ $\Delta l = \dfrac{A}{\sqrt{2}}$ $\Rightarrow$ thời gian nén là t = T/8 + T/8 = 0,05. $\Rightarrow$ T $\Rightarrow$ k = 100
 7. tam01235

  Tính công cần thiết để lên dây cót

  Một con lắc đơn dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường $9,8 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$ với chu kì 2s, quả cầu con lắc có khối lượng $ 100 g$. Cho con lắc dao động với biên độ góc $5^{o}$ trong môi trường có lực cản tác dụng thì biên độ còn lại là $4^{o}$ sau khi nó thực hiện...
 8. tam01235

  Để vecto $\vec{v}$ và $\vec{a}$ cùng chiều với chiều dương Ox thì thời điểm t phải thuộc khoảng:

  $a$ và $v$ cùng chiều khi vật đi từ biên dương hoặc âm về VTCB, mà nó lại nói cùng chiều dương Ox nên chỉ có thể đi từ biên ÂM về VTCB theo chiều DƯƠNG t = 0, x = A nên thời gian cần là t = T/2 $\Rightarrow$ t = 3T/4.
 9. tam01235

  Em giơ tay đầu hàng -_-

  Em giơ tay đầu hàng -_-
 10. tam01235

  Thì dòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ hiệu dụng cực đại 3 lần khi đó R có giá trị gần nhất là

  Bạn gì ơi, bạn 97 thi đh 2015 mà sao giỏi thế, chả bù với mình 96 =)
 11. tam01235

  Thì dòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ hiệu dụng cực đại 3 lần khi đó R có giá trị gần nhất là

  Mạch điện RLC mắc nối tiếp có L = 0,2/$\pi $ điện áp 2 đầu mạch là $u = U_{o}\cos \omega t $ Chỉ có$\omega $ thay đổi được. Điều chính $\omega $ thấy khi giá trị của nó là 100$\pi $ rad/s hoặc 50$\pi $ rad/s thì dòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ hiệu dụng cực đại 3 lần khi đó R có giá...
 12. tam01235

  Hỏi đồng hồ chạy bao lâu thì hết pin

  Một con lắc đồng hồ xem như CLĐ có T = 2s, $g = 10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Với biên độ góc là $6,3^{o}$. Lấy $\pi ^{2} = 10$ vật chịu lực cản $F_{c}=12,5.10^{-4}N$ Dùng pin có sức điện động E = 3V, điện trở không đáng kể để bổ sung năng lượng cho CL dđ duy trì với hiệu suất 95%. Pin...
 13. tam01235

  Li độ cực đại và vận tốc cực đại của vật là bao nhiêu?

  Một CLLX treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng 50N/m, đầu dưới gắn vật nhỏ có $m = 100 \ \text{g}$, đưa vật lên tới vị trí lò xo không biến dạng rồi truyền $v = 20\sqrt{15} \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$ hướng thẳng đứng lên. Lực cản của không khí lên con lắc là Fc = 0,1 N. Li độ cực đại và vận...
Top