Recent Content by phan trân

  1. phan trân

    Tính vận tốc cực đại và sức căng lớn nhất của dây trong quá trình chuyển động của vật.

    Mọi người giúp em Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này với vận tốc cực đại thì em tìm ra rồi nhưng khi nào thì sức căng của dây lớn nhất thì em không hiểu Một dây nhẹ có chiều dài 1m, một đầu buộc vào điểm cố định, đầu còn lại buộc vật nặng có khối lượng 0.4g. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Kéo vật lệch...
Top