Recent Content by Đỗ trung Hiếu

 1. Đ

  Những chú rùa có gặp nhau hay không?

  Xin lỗi nhưng bạn có đọc kĩ đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 không? Nó có gặp nhau đấy quỹ đạo xoắn ốc mà
 2. Đ

  Tính tần số cực tiểu để âm ghi được là cực đại?

  Bạn viết phương trình tổng hợp sóng đến S2 đi. . Nó sẽ đi theo 2 hướng : từ s1 đến thẳng s2 và s1 tới tường phản xạ đến s2. . Sau khi tông hợp lại r cứ công thức mà tiến ( tính đenta phi ra)
 3. Đ

  Tính tần số cực tiểu để âm ghi được là cực đại?

  Thực chất không có điểm S′1 mà nó gặp tường là phản xạ theo quy luật nhu gương vậy ấy. . Còn âm cực đại là kλ
 4. Đ

  Tính tần số cực tiểu để âm ghi được là cực đại?

  Nguồn âm $S_1$ ở cách bức tường 1 khoảng là SH=1m. Máy thu $S_2$ ở cách tường 1 khoảng $S_2I$=9m. HI=5m. Tính tần số cực tiểu để âm ghi là cực đại? Vận tốc truyền âm trong không khí là 340 (m/s) 194,3Hz 97,2 Hz 105,7 Hz 86,34 Hz
 5. Đ

  Tìm giá trị lớn nhất của $v_2$

  Hai nguồn kết hợp $S_1$,$S_2$ cách nhau khoảng $S_1$ $S_2$=2d có tần số 50Hz gây ra sóng trên mặt nước trong mặt chậu lớn. Người ta đặt 1 cái đĩa nhựa tròn bán kính r= 1,2cm lên đáy nằm ngang của chậu, tâm dĩa là $S_2$. Vận tốc của sóng ở chỗ nước sâu là $v_1$=0,4 m/s; ở chỗ nước nông hơn vì có...
Top