Recent Content by Phạm Ngọc Bách

 1. Phạm Ngọc Bách

  f biến thiên Giá trị cực đại đó là

  $\dfrac{200}{\sqrt[]{1-\left(\dfrac{9}{41} \right)^{2}}}=205$ Chứng minh mệt suy ra được.
 2. Phạm Ngọc Bách

  Năng lượng tỏa ra sau 19 phân hạch dây truyền

  Đáp án thì là 1,5 nhân 10^ mấy ợ. Đơn vị Jun.
 3. Phạm Ngọc Bách

  Năng lượng tỏa ra sau 19 phân hạch dây truyền

  Biết $U_{92}^{235}$ có thể phân hạch theo phản ứng $n_{0}^{1}$ + $U_{92}^{235}$ $\Rightarrow$ $I_{53}^{139}$ + $Y_{39}^{94}$ + k$n_{0}^{1}$ Khối lượng các hạt trong phản ứng là: $m_{U}=234.99322u$ $m_{n}=1.0087u$ , $m_{I}=138.8974u$ , $m_{Y}=93.89014u$ Nếu có 1 lượng hạt nhân đủ nhiều, giả sử...
Top