• giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 của e nè :P
  chọn gốc thế năng tại mặt đất.
  Áp dụng ĐLBT Cơ năng cho 2 vị trí: vtri ban đầu và vị trí thế năng bằng động năng.
  W1= W2
  <=> 1/2 mV1^2 = 1/2 mV2^2 + mgz
  <=> 1/2 mV1^2 = mV2^2 ( vì mgz= 1/2 mV2 ^2)
  <=> V1^2 = 2.V2^2
  <=> V2 = căn( 1/2. V1^2 )
  rồi đó.
  câu b tương tự. nhưng 1/2 mV3^2 = 3 mgz'
  a.độ cao và vận tốc của vật lúc động năng bằng thế năng của nó / b.độ cao và vận tốc của vật lúc động năng bằng 3 lần thế năng của nó
  ném 1 vật thẳng đứng lên trên với v ban đầu =20m/s từ mặt đất. lấy g=10m/s^2 . xác định:
  e là mem mới . thầy cho Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này trong đề cương . e đọc chưa thấu . k b đề thiếu j k. nhờ các a chị giúp . Lớp 10 phần các định luật bảo toàn
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top