Recent Content by iphodtv

 1. iphodtv

  Vận tốc cực đại của quang điện tử là

  Mình có v rồi thì sẽ suy được công thoát A chứ ạ? Vì m electron luôn có sẵn?:(
 2. iphodtv

  Vận tốc cực đại của quang điện tử là

  Chiếu lần lượt hai bức xạ có bước sóng $\lambda _{1} = 600nm$ và $\lambda _{2} = 300nm$ vào một tấm kim loại thì quang e có vận tốc cực đại lần lượt là $v_{1} = 2.10^{5} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ và $v_{2} = 4.10^{5} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Chiếu bằng bức xạ có bước sóng...
 3. iphodtv

  Lệch pha Độ lệch pha uMB với i là

  Cho đoạn mạch $AMNB$, $AM$ chứa $R$, $MN$ chứa cuộn cảm $L$ có điện trở $r$, $MB$ chứa tụ điện $C$. Cho $U_{AN} = 300V$, $U_{MB} = 60\sqrt{3}$, $u_{MB}$ và $u_{AN}$ lệch pha nhau 1 góc $\dfrac{\pi }{2}$, độ lệch pha $u_{MB}$ so với $i$ là: $\dfrac{-\pi }{3}$ $\dfrac{\pi }{2}$ $\dfrac{-\pi }{6}$...
Top