Recent Content by Phạm Minh Đức

 1. Phạm Minh Đức

  Cường độ dòng điện cực đại là

  Bạn giải thích rõ ra hơn được không ?
 2. Phạm Minh Đức

  Cường độ dòng điện cực đại là

  Một mạch dao động LC lí tưởng có tần số góc $10000\pi $ (rad/s). Tại một thời điểm dòng điện có cường độ 12mA, sau đó $1,5.10^{-4}$s dòng điện có cường độ 9mA. Tính cường độ dòng điện cực đại 15 mA 20 mA 14,4 mA 16 mA
 3. Phạm Minh Đức

  Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện năng trên đường dây đó là ?

  Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là 90%. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây. Nếu công suất truyền tải giảm 3 lần so với ban đầu và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên đường...
 4. Phạm Minh Đức

  Số vân sáng màu tím và màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng. Nguồn phát ra 3 ánh sáng đơn sắc có λ1(tím) = 420 nm, λ2(lục) = 560 nm, λ3(đỏ) = 700nm. Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân sáng trung tâm thấy có 8 vân màu lục. Hỏi số vân sáng màu tím và màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên...
Top