Recent Content by jeremy turner

  1. jeremy turner

    Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà nghe được âm nhỏ nhất

    Hai nguồn âm giống nhau được đặt tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng AB = L = 2 m, phát cùng một âm đơn, cùng tần số 1500 Hz. Vận tốc truyền âm trong không khí là v = 340 m/s. I là trung điểm AB, điểm O trên đường trung trực AB sao cho d = OI = 50 m. Từ O vẽ đường Ox song song với AB. Xác...
  2. jeremy turner

    Tính vận tốc truyền sóng

    Một vật hình trụ có chiều dài 12,5cm, khối lượng riêng bằng 1/2 khối lượng riêng của nước, đang nổi thẳng đứng trên mặt nước. Khi có các gợn sóng truyền qua làm cho vật dao động. Người ta quan sát thấy rằng nếu các gợn sóng này có λ= 40cm thì vật dao động với biên độ cực đại. Tính vận tốc truyền...
Top