thaibao09hn's latest activity

  • thaibao09hn
    thaibao09hn đã đăng chủ đề mới.
    Một người ném một hòn đá m = 25g lên cao với vận tốc v = 10m/s từ mặt đất theo phương thẳng đứng. Chọn mặt đất làm mốc thế năng Tìm cơ năng khi được ném Tìm thế năng ở vị trí cao nhất (dùng định luật bảo toàn cơ năng) Ở độ cao nào động năng bằng...
Top