nhd681's latest activity

  • nhd681
    nhd681 đã đăng chủ đề mới.
    Còi của chiếc xe cấp cứu có tần số âm 261Hz. Nếu xe chạy với vận tốc 100km/h thì một người đứng bên đường sẽ nghe được âm với tần số bao nhiêu? Xét trong 2 trường hợp: a. Người ở phía trước xe cấp cứu. b. Người ở phía sau xe cấp cứu. Cho rằng...
Top