Recent Content by The Collectors

 1. T

  Tại một nơi xác định, chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với

  Tại một nơi xác định, chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với Gia tốc trọng trường Chiều dài con lắc. Căn bậc hai chiều dài con lắc. Căn bậc hai gia tốc trọng trường.
 2. T

  Con lắc đơn dao động nhỏ trong một điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống, vật nặng có điện tích dương...

  Con lắc đơn dao động nhỏ trong một điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống, vật nặng có điện tích dương; biên độ A và chu kỳ dao động T. Vào thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng thì đột ngột tắt điện trường. Chu kỳ của con lắc khi đó thay đổi như thế nào? Bỏ qua mọi lực cản. Chu kỳ...
 3. T

  Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không đổi) thì tần số dao động...

  Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không đổi) thì tần số dao động điều hoà của nó sẽ Tăng vì tần số dao động điều hoà của nó tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường. Giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao. Không đổi vì chu kỳ dao động điều...
 4. T

  Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc:

  Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc: Khối lượng của con lắc. Trọng lượng của con lắc Tỉ số của trọng lượng và khối lượng của con lắc Khối lượng riêng của con lắc.
 5. T

  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động điều hòa của con lắc đơn (gồm quả cầu nhỏ liên kết với sợi dây...

  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động điều hòa của con lắc đơn (gồm quả cầu nhỏ liên kết với sợi dây không dãn) dao động tại một nơi nhất định trên Trái Đất? Khi đưa con lắc đơn đó lên Mặt Trăng mà không thay đổi chiều dài thì chu kì dao động của nó giảm. Nếu có thêm ngoại lực...
 6. T

  Tại cùng một vị trí địa lý, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kỳ dao động điều hoà của nó

  Tại cùng một vị trí địa lý, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kỳ dao động điều hoà của nó Tăng 2 lần Giảm 4 lần Giảm 2 lần Tăng 4 lần.
 7. T

  Chu kỳ dao động điều hoà của con lắc đơn không phụ thuộc vào

  Chu kỳ dao động điều hoà của con lắc đơn không phụ thuộc vào Khối lượng quả nặng. Gia tốc trọng trường. Chiều dài dây treo. Vĩ độ địa lý.
 8. T

  Hai con lắc đơn có cùng độ dài, cùng biên độ dao động nhưng khối lượng lần lượt m1 và m2. Nếu ${{m}_{1}}=2{{m}_{2}}$...

  Hai con lắc đơn có cùng độ dài, cùng biên độ dao động nhưng khối lượng lần lượt m1 và m2. Nếu ${{m}_{1}}=2{{m}_{2}}$ thì chu kì và cơ năng dao động của chúng liên hệ như sau: ${{T}_{1}}=2{{T}_{2}};\,\,{{W}_{1}}={{W}_{2}}$ ${{T}_{2}}=2{{T}_{1}};\,\,{{W}_{1}}={{W}_{2}}$...
 9. T

  Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc αmax nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị...

  Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc αmax nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li độ góc α của con lắc bằng $\dfrac{-{{\alpha }_{\max }}}{\sqrt{3}}$...
 10. T

  Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc ${{\alpha }_{\max }}$ nhỏ. Lấy...

  Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc ${{\alpha }_{\max }}$ nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng ba lần thế năng thì li độ góc $\alpha $ của con lắc bằng...
 11. T

  Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc ${{\alpha }_{\max }}$ nhỏ. Lấy...

  Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc ${{\alpha }_{\max }}$ nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động chậm dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng $\dfrac{1}{3}$ lần thế năng thì li độ góc $\alpha $ của con lắc bằng...
 12. T

  Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật chuyển động...

  Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có thế năng bằng ba lần động năng thì li độ x của nó bằng $-\dfrac{A}{\sqrt{3}}$ $0,5A\sqrt{3}$ $-0,5A\sqrt{3}$ $\dfrac{A}{\sqrt{3}}$
 13. T

  Chọn phương án sai. Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật. Gọi độ...

  Chọn phương án sai. Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật. Gọi độ dãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là $\Delta {{l}_{0}}$. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ là $A\,\,\left(A<\Delta {{l}_{0}} \right)$. Trong quá...
 14. T

  Chọn các phương án sai. Một lò xo có độ cứng là k treo trên mặt phẳng nghiêng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật có...

  Chọn các phương án sai. Một lò xo có độ cứng là k treo trên mặt phẳng nghiêng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật có khối lượng m. Gọi độ dãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là $\Delta l$. Cho con lắc dao động điều hòa theo mặt phẳng nghiêng với biên độ là A tại nơi có gia tốc trọng trường...
 15. T

  Chọn các phương án sai. Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật. Gọi...

  Chọn các phương án sai. Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật. Gọi độ dãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là $\Delta {{l}_{0}}$. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ là $A\,\,\left(A>\Delta {{l}_{0}} \right)$. Trong...
Top