humxam2712's latest activity

  • humxam2712
    Vật ở 5m cách mặt đất tích trữ thế năng: $Wt = mgh = 50m (J) $ Vật được ném xuống với vận tốc 10m/s, vật tích trữ động năng:$ Wđ = \dfrac{1}{2} mv^2 = 50m (J)$ Bảo toàn cơ năng: $Wt + Wđ =\dfrac{1}{2} mv^2$ (v ở đây là v chạm đất) $100m =...
Top