ngha7196's latest activity

  • ngha7196
    ngha7196 đã đăng chủ đề mới.
    Một vật có khối lượng m = 100 g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu v0 = 10 m/s từ mặt đất. Cho g = 10 m/s2. Chọn gốc thế năng tại mặt đất, bỏ qua lực cản của không khí. a) Tính độ cao cực đại mà vật đạt được. b) Hỏi ở độ cao nào...
Top