Recent Content by xichthonguyet@gmail.

  1. xichthonguyet@gmail.

    Chu kì dao động của con lắc

    À nếu là trường hợp đi xuống dốc nhanh dần thì như kia là đúng rồi ạ
  2. xichthonguyet@gmail.

    Chu kì dao động của con lắc

    Em nghĩ là F quán tính ngược chiều chuyển động
Top