• Trên mặt nước 3 nguồn sóng U1=U2=2acosωt, u3=acosωt đặt tại A, B, C. Cho tam giác ABC vuông cân tại C và AB bằng 12 cm. Biết biên độ sóng không đổi và bước sóng lan truyền 1,2 cm. Điểm M trên đoạn CO ( Ở là trung điểm của AB) cách O một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu thì dao động với biên độ bằng 5a?
    cho mình hỏi làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này thế nào thế
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top