Recent Content by Muộn

 1. Muộn

  C biến thiên Tần số góc $\omega $ của dòng điện trong mạch

  $Z_{L}=\omega L=50\rightarrow L=\dfrac{50}{\omega }$ $Z_{C}=\dfrac{1}{\omega C}=100$ $\rightarrow LC=\dfrac{1}{2\omega ^{2}}$ $\omega '=80\pi =\dfrac{1}{\sqrt{L\left(C-\dfrac{10^{-3}}{8\pi }\right)}}$ Thế LC, L vào phương trình trên tìm được $\omega =40\pi $
 2. Muộn

  Fan Lệ Rơi điểm danh nào! :)

  Fan Lệ Rơi điểm danh nào! :)
 3. Muộn

  Cường độ dòng điện cực đại trong vòng dây

  $Q= 2Q_{o}\rightarrow Q_{o}=\dfrac{Q}{2}\rightarrow I_{o}=\dfrac{\omega Q}{2}$
 4. Muộn

  chúc mừng sinh nhật ^^

  chúc mừng sinh nhật ^^
 5. Muộn

  Tần số góc của dao động có giá trị là

  Theo bdt bunhiacopxki ta có: $\left(\dfrac{1}{16}+\dfrac{1}{9}\right)\left(16x_{1}^{2}+9x_{2}^{2}\right)\geq \left(x_{1}+x_{2}\right)^{2}$ $\rightarrow x_{1}+x_{2}\leq \dfrac{25}{12}$ $\rightarrow A=[x_{1}+x_{2}]_{max}=\dfrac{25}{12}$ $F_{max}=m\omega ^{2}A\rightarrow \omega =8$
 6. Muộn

  bằng mình!

  bằng mình!
 7. Muộn

  L biến thiên Để điện áp hai đầu cuộn cảm cực đại thì giá trị của $Z_{L}$ gần giá trị nào nhất sau đây:

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 220V đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC có L thay đổi được. Khi $Z_{L}=Z_{L_1}$ hoặc $Z_{L}=Z_{L_2}=2Z_{L_1}-122$ thì điện áp hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị là 280V . Biết tổng trở của đoạn mạch RC là 128 $\Omega $. Để điện áp hai đầu cuộn cảm cực đại...
 8. Muộn

  https://www.youtube.com/watch?v=7a1pOYP7NkE

  https://www.youtube.com/watch?v=7a1pOYP7NkE
 9. Muộn

  C biến thiên Tìm $ \varphi _1$ và $\varphi _2$

  Khi C thay đổi $U_{C_{max}}$ ta có : $\tan _{\varphi_{1}}=\dfrac{R}{Z_{L}}$ $\cos \varphi _{1}=\dfrac{Z_{L}}{\sqrt{R^{2}+Z_{L}^{2}}}$ Khi C thay đổi đến giá trị mà khi đó $U_{RL}$ không phụ thuộc vào R thì: + $Z_{C}=2Z_{L} \rightarrow \cos \varphi...
 10. Muộn

  Hệ số công suất của mạch có giá trị ?

  Gọi $f_{o}$ là tần số xảy ra cộng hưởng, khi đó : $f_{o}^{2}=3f_{1}.f_{1}\rightarrow f_{o}=\sqrt{3}f_{1}$ $Z_{L}=Z_{C}=1$ $\rightarrow$ Khi tần số mạch đang có giá trị $f_{1}$ thì: $Z_{L_1}=\dfrac{1}{\sqrt{3}},Z_{C_1}=\sqrt{3}$ Mà ta có: $\dfrac{U^{2}}{R}\cos ^{2}\varphi...
 11. Muộn

  Tìm biên tổng hợp của 3 DĐĐH

  Vì trong quá trình dao động ta luôn có: $\left|x_{1} \right|<\left|x_{3} \right|$ Và $x_{1}$ và $x_{3}$ biến thiên ngược pha nên: $x_{13}=x_{1}+x_{3}=\left(A_{3}-A_{1}\right)\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi }{2}\right)=A_{13}\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi }{2}\right)$ Giải hệ phương...
 12. Muộn

  f biến thiên Hệ số công suất của mạch khi $\omega =\omega _{2}$ bằng

  $\cos \varphi _{1}=\cos \varphi _{2}=\dfrac{2U_{1}U_{2}}{U_{1}^{2}+U_{2}^{2}}$ $\rightarrow \cos \varphi _{2}=0,71$
 13. Muộn

  f biến thiên Tìm giá trị $f_{2}$ :

  Đặt điện áp xoay chiều $u = U_{0}\cos \left(\omega t+\varphi \right)$ (V) có $f$ thay đổi và $2R^{2}C=L$ vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần, tụ điện và cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa cuộn dây và tụ điện. Khi $f=f_{1}=150$ (Hz) thì điện...
 14. Muộn

  cảm ơn cậu nha! :)

  cảm ơn cậu nha! :)
Top