Recent Content by Thư lê

  1. Thư lê

    từ vị trí A, người ta truyền cho vật vận tốc v1 = 4m/s. vật lên tới khi được độ cao h thì trượt...

    Từ vị trí A, người ta truyền cho vật vận tốc v1 = 4m/s. Vật lên tới khi được độ cao h thì trượt xuống ống và khi trở lại vị trí A vật có vận tốc v2 = 3m/s. Biết góc alpha = 45°. Hãy tính độ cao h và hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng.
Top