yen12345's latest activity

  • yen12345
    yen12345 đã đăng chủ đề mới.
    Một ô tô có khối lượng 1100 kg đang chạy với vận tốc 24 m/s a. Độ biến thiên động năng của ô tô bằng bao nhiêu khi vận tốc hãm là 10 m/s b. Tính lực hãm trung bình trên quãng đường ô tô chạy 60 m Mọi người giúp em với
Top