Recent Content by bkss

 1. B

  Biên độ dao động của vật là?

  Bài toán: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục ox, gọi $\Phi t$là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật có động năng bằng thế năng. Tại thời điểm t vật qua vị trí có tốc độ $8\pi \sqrt{3}$cm/s độ lớn gia tốc là $96\pi ^{2}$ cm/s2, sau đó một khoảng thời gian đúng bằng $\Phi t$ vật qua...
 2. B

  Ừ nhỉ.

  Ừ nhỉ.
 3. B

  Đi đâu cũng thấy e, hehe.

  Đi đâu cũng thấy e, hehe.
 4. B

  Ukm, Ngân.

  Ukm, Ngân.
 5. B

  Ukm,có gì giúp đỡ tớ với nhé.

  Ukm,có gì giúp đỡ tớ với nhé.
 6. B

  Thế cậu thi Y à, tớ cũng thi An ninh nữa.

  Thế cậu thi Y à, tớ cũng thi An ninh nữa.
 7. B

  Ukm, tớ thi BK, còn cậu.

  Ukm, tớ thi BK, còn cậu.
 8. B

  Tớ tên là Nam, đang ôn thi Đại học giống như cậu thôi.

  Tớ tên là Nam, đang ôn thi Đại học giống như cậu thôi.
 9. B

  uhm, Hiếu.

  uhm, Hiếu.
 10. B

  Dạ anh, lần sau em sẻ chú ý.

  Dạ anh, lần sau em sẻ chú ý.
 11. B

  Li độ của M

  Bài toán: Một sóng cơ lan truyền theo phương Ox với v=20cm/s. Giả sử khi sóng truyền đi với biên độ không đổi. Tại nguồn O dao động với phương trình $u=2\cos40\pi t $. Tại thời điểm $t{_1}$: $u{_o}=\sqrt{3}$ và đang giảm. Lúc đó tại M cách O một đoạn 40cm, tại thời điểm $t+0,25$ s có li độ là...
 12. B

  Tìm số vân sáng quan sát được.

  Bài toán: Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra đồng thời 2 bức xạ có bước sóng lần lượt là $ \lambda {_1}=0,5 \mu $; $ \lambda {_2}=0,6 \mu $. Biết khe I âng cách nhau 1mm và khoảng cách từ 2 khe đến màn là 1m. Kích thích vùng giao thoa trên màn là 15mm, đối xứng nhau...
 13. B

  Tìm bước sóng trường giao thoa.

  Bài toán: Trong thí nghiệm I âng giao thoa ánh sáng, khi nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda {_1}=0,64 \mu $ thì trên màn quan sát ta thấy tại M và N là 2 vân sáng, trong khoảng MN còn có 7 vân sáng khác nữa. Khi nguồn sáng phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng...
 14. B

  Trên $S_1S_2$ có mấy điểm dao động cực đại và cùng pha với $u_1$

  Bài toán: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp phát ra hai dao động với phương trình $u{_1}=a\cos \omega t$; $u{_2}=asin\omega t$. Khoảng cách giữa hai nguồn là $S{_1}S{_2}=3,25\lambda $. Hỏi trên đoạn $S{_1}S{_2}$ có mấy điểm dao động cực đại và dao động cùng pha với $u{_1}$? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
 15. B

  Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím.

  Bài toán: Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang $A=4^{o}$, đặt trong không khí.Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là $1,643$ và $1,685$. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc...
Top